Site menu:

Aktualno:

Više »

Korisni linkovi:

AGENCIJA

AGENCIJA ZA MOBILNOST

UCENJE

volim malo

ZAHTJEVI OBRTNIKA BUDUĆOJ VLASTI

Obrtnik i partner

Zagrebačka banka

Ministarstvo poduzetništva i obrtništva

 

Ministarstvo poduzetništva i obrta

PODUZETNIČKI IMPULS 2013. – I. CIKLUS

Ministarstvo poduzetništva i obrta temeljem „Poduzetničkog impulsa“ 2013 . Programa poticanja poduzetništva i obrta poticanja objavilo je dana 09.02. 2013. u dnevnom tisku i na web stranicama: www.minpo.hr Javni poziv za uključivanje u poticajne projekte Ministarstva.

Predmet javnog poziva je dodjela sredstava Ministarstva u slijedećim projektima
Poduzetnički impuls 2013. –I. ciklus

Mjera A – Razvoj mikropoduzetništva i obrta

Mjera A 1 – Mikropoduzetništvo i obrt
Mjera A 2 – Poduzetništvo kreativnih industrija
Mjera A 3 – Mladi i početnici u poduzetništvu
Mjera A 4 – Zadružno poduzetništvo
Mjera A 5 - Jačanje poslovne konkurentnosti klastera

Mjera B – Jačanje poslovne konkurentnosti poduzetnika i obrtnika

Mjera B1 – Jačanje poslovne konkurentnosti poduzetnika i obrtnika

Prijave za dodjelu bespovratne potpore podnosi se putem Prijavnog obrasca AMPO/2013. uz koji se prilaže i tražena dokumentacija, s projektnim prijedlogom izrađenim po svim obveznim točkama sadržajnog dijela i tablicom proračuna te traženom dokumentacijom koja se podnosi u dva uvezena primjerka (jedan izvornik i jedna preslika, unutar jedne omotnice) poštom ili osobno u pisarnicu Ministarstva u zatvorenoj omotnici na adresu:

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA
„Prijava na Javni poziv - Mjera A. Razvoj mikro poduzetništva i obrta (dalje naznačiti aktivnosti npr. A1 Mikro poduzetništvo i obrt“)
Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb


Objavljeno 11. veljače 2013.

______________________________________________________

Poduzetnički impuls' - III. ciklus natječaja (do 28.5.)
Treći ciklus natječaja iz programa "Poduzetnički impuls 2012."

Jačanje međunarodne konkurentnosti

Javni poziv "Jačanje međunarodne konkurentnosti"
Projekt "Jačanje međunarodne konkurentnosti"
Obrazac "Jačanje međunarodne konkurentnosti"

Nove tehnologije

Javni poziv "Nove tehnologije"
Projekt "Nove tehnologije"
Obrazac "Nove tehnologije"

Pozicioniranjem na tržištu do uspjeha

Javni poziv "Pozicioniranjem na tržištu do uspjeha "
Projekt "Pozicioniranjem na tržištu do uspjeha "
Obrazac "Pozicioniranjem na tržištu do uspjeha "

Klasteri - zajedno do uspjeha

Javni poziv "Klasteri - zajedno do uspjeha"
Projekt "Klasteri - zajedno do uspjeha"
Obrazac "Klasteri - zajedno do uspjeha"

Poduzetničke potporne institucije

Javni poziv "Poduzetničke potporne institucije"
Projekt "Poduzetničke potporne institucije"
Prijavni obrazac za projekt Poduzetničke potporne institucije -
1. projektna aktivnost - Razvojne agencije i Poduzetnički centri
Prijavni obrazac za projekt Poduzetničke potporne institucije -
2. projektna aktivnost - Poduzetnički inkubatori
Prijavni obrazac za projekt "Poduzetničke potporne institucije -
3. projektna aktivnost - Tehnološki parkovi
Izvještaj o tijeku provedbe projektne aktivnosti -
Razvojne agencije i Poduzetnički centri

Poduzetništvo u kulturi

Javni poziv "Poduzetništvo u kulturi"
Projekt "Poduzetništvo u kulturi"
Obrazac "Poduzetništvo u kulturi"

Socijalno poduzetništvo

Javni poziv "Socijalno poduzetništvo"
Projekt "Socijalno poduzetništvo"
Obrazac "Socijalno poduzetništvo"

Besplatni info telefon za osnovne poduzetničke informacije: 0800 234505

Više informacija možete pročitati OVDJE.

__________________________________________________

Objavljeni natječaji iz II. ciklusa 'Poduzetničkog impulsa'
Ministarstvo poduzetništva i obrta danas je, temeljem "Poduzetničkog impulsa" - plana poticanja poduzetništva i obrtništva za 2012. g.objavilo javni poziv za uključivanje u poticajne projekte Ministarstva.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva u sljedećim projektima drugog ciklusa poziva:

Očuvanje tradicijskih i umjetničkih obrta
Informatičke kompetencije obrtnika
Stipendije učenicima u obrtničkim zanimanjima
Opremanje praktikuma obrtničkih strukovnih škola
Majstorska škola
Naukovanje za obrtnička zanimanja
Zadružno poduzetništvo
Franšizno poslovanje - Pilot projekt

Bespovratna sredstva dodjeljuju se sukladno Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu (NN 24/12).

Zahtjevi se podnose poštom ili osobno Ministarstvu poduzetništva i obrta, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, osim za projekt "Zadružno poduzetništvo" za koji se zahtjevi podnose Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo - HAMAG, 10000 Zagreb, Prilaz G. Deželića 7.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na besplatnom info telefonu Ministarstva 0800 234505, a pitanja vezana uz projekt 'Poduzetnički impuls 2012.' možete postaviti i putem e-maila na novootvorenu adresu: pitanja@minpo.hr

Javni poziv drugog ciklusa poziva otvoren je od dana objave do zaključno 21. svibnja 2012. godine.

Pozivamo Vas da se uključite u poticajne projekte Ministarstva i dostavite zahtjeve za dodjelu bespovratnih sredstava koja se odobravaju kao državne potpore male vrijednosti!

Sve informacije vezane uz natječaje, kao i druge novosti iz resora poduzetništva i obrtništva pratite i dalje na našim internetskim stranicama, kao i na društvenim mrežema Facebooku te Twitteru.

Više informacija možete pročitati OVDJE.

__________________________________________________

Objavljeni natječa UREDA ZA GOSPODARSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Popis objavljenih natječaj možete vidjeti OVDJE.

Objavljeni natječaji su:

Javni natječaj za prikupljanje poduzetničkih zahtjeva za kredit kroz Projekt "Lokalni projekti razvoja - mikrokreditiranje"

Javni natječaj za prikupljanje poduzetničkih zahtjeva za kredit kroz projekt "Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva"

Poziv gradovima i općinama za dodjelu financijskih sredstava za poticanje osnivanja i razvoja poduzetničkih zona u Zagrebačkoj županiji za 2012. godinu

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva u 2012. godini

JAVNI NATJEČAJ ZA SUBVENCIONIRANJE ORGANIZIRANOG DOLASKA IZLETNIKA I TURISTA NA PODRUČJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE U 2012.GODINI

__________________________________________________

Objavljeni natječaji iz prvog ciklusa "Poduzetničkog impulsa"
Ministarstvo poduzetništva i obrta danas je, temeljem "Poduzetničkog impulsa" - plana poticanja poduzetništva i obrtništva za 2012. g.objavilo javni poziv za uključivanje u poticajne projekte Ministarstva.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva u sljedećim projektimaprvog ciklusa poziva:

Razvoj i primjena inovacija
Normizacija i znakovi kvalitete
Gazele
Žena poduzetnica
Poduzetnik početnik
Mladi u poduzetništvu
Obrazovanje za poduzetništvo
Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo

Bespovratna sredstva dodjeljuju se sukladno Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu (NN 24/12).

Zahtjevi se podnose poštom ili osobno Ministarstvu poduzetništva i obrta, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, osim za projekt "Poduzetnik početnik" za koji se zahtjevi podnose Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo - HAMAG, 10000 Zagreb, Prilaz G. Deželića 7.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na besplatnom info telefonu Ministarstva 0800 234505.

Javni poziv prvog ciklusa poziva otvoren je od dana objave do zaključno 14. svibnja 2012. godine.

Besplatni info telefon za osnovne poduzetničke informacije: 0800 234505

Pozivamo Vas da se uključite u poticajne projekte Ministarstva i dostavite zahtjeve za dodjelu bespovratnih sredstava koja se odobravaju kao državne potpore male vrijednosti!

Više informacija možete pročitati OVDJE.

__________________________________________________

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva
u 2011. godini

21. travnja 2011. godine objavljen je javni natječaj ZAGREBAČKE ŽUPANIJE za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva u 2011. godini.

Tekst natječaja možete vidjeti ovdje

Cijeli javni natječaj možete vidjeti na službenim web stranicama ZGREBAČKE ŽUPANIJE.

__________________________________________________

JAVNI POZIVI ZA DIO PROJEKTA POTICAJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva počelo je s objavom javnih poziva za projekte po Operativnom planu poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu.


Ove i druge javne pozive možete vidjeti otvaranjem internetske stranice MINISTARSTVA GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

__________________________________________________

SUBVENCIJA KAMATA
PODUZETNIČKIH KREDITA

Zagrebačka županija nastavlja i u ovoj godini s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva subvencionirati kamate poduzetničkih kredita kroz projekte «Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva» čiji kreditni potencijal iznosi 100 milijuna kuna te «Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje» čiji kreditni potencijal iznosi 5 milijuna kuna. Natječaj za navedene projekte otvoren je do iskorištenja sredstava.
Korisnici kredita kroz oba projekta mogu biti obrti, mala i srednja trgovačka društva i zadruge u 100 postotnom privatnom vlasništvu državljana RH koja su upisna u registar, a obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj, obavljaju proizvodnu djelatnost i pružaju usluge povezane s proizvodnim sektorom ili ulažu u djelatnosti određene kao gospodarski razvojni prioritet županije, ulažu na području Zagrebačke županije, bez obzira na sjedište, odnosno prebivalište.
Kredit kroz projekt «Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva» može se koristiti za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme, obrtna sredstva do 30 posto iznosa kredita te modernizaciju poslovanja i očuvanje radnih mjesta. Najniži iznos kredita iznosi 200 tisuća kuna, a najviši 5 milijuna kuna. Rok otplate kredita je do deset godina uz poček od dvije godine, dok se dinamika otplate dogovora s bankom. Kamatna stopa iznosi najviše devet posto, a tri postotna indeksa subvencioniraju Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Zagrebačka županija i to Ministarstvo dva posto, a Županija jedan posto. Tako će kamata za korisnika kredita sa subvencijom kamatne stope iznositi najviše šest posto.
Kredit kroz projekt «Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje» može se koristiti za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme, trajna obrtna sredstva te obrtna sredstva do 100 tisuća kuna. Najniži iznos kredita iznosi 35 tisuća kuna, a najviši 200 tisuća kuna. Rok otplate kredita je do pet godina uz poček od jedne godine, dok se dinamika otplate dogovora s bankom. Kamatna stopa iznosi najviše devet posto, a dva postotna indeksa subvencioniraju Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Zagrebačka županija, svaki po jedan posto. Tako će kamata za korisnika kredita sa subvencijom kamatne stope iznositi najviše sedam posto.
Zahtjevi za kredite podnose se na propisanom obrascu, zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V, PP 974,10001 Zagreb. Natječaj je otvoren do iskorištenja sredstava.
Tekst natječaja i prijavni obrasci nalaze se na www.zagrebacka-zupanija.hr

Više informacija može se dobiti i na tel. 6009-457, fax: 6009-488 ili
elektronskom poštom: uog@zagrebacka-zupanija.hr.

__________________________________________________

Natječaj za dodjelu županijskih potpora za 2011. godinu manifestacijama značajnim za turističku ponudu Zagrebačke županije

Obavještavamo Vas da je 22. prosinca 2010. godine u Večernjem listu objavljen javni naatječaj za dodjelu županijskih potpora za 2011. godinu manifestacijama značajnim za turističku ponudu Zagrebačke županije.

Natječaj možete pogledati ovdje.

__________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

JAVNI NATJEČAJ
za prikupljanje poduzetničkih zahtjeva za kredit kroz Projekt "Lokalni projekti razvoja - mikrokreditiranje"

JAVNI NATJEČAJ
za prikupljanje poduzetničkih zahtjeva za kredit kroz Projekt "Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva "