Site menu:

Aktualno:

Više »

Korisni linkovi:

AGENCIJA

AGENCIJA ZA MOBILNOST

UCENJE

volim malo

ZAHTJEVI OBRTNIKA BUDUĆOJ VLASTI

visa electron

Zagrebačka banka

 

CEH PRIJEVOZNIKA I AUTO STRUKA

Dana 28. svibnja 2018. godine u prostorijama Udruženja obrtnika Zaprešić održan je sastanak Ceha prijevoznika i auto struka te su izabrana nova radna tijela Ceha u slijedećem sastavu:

PROČELNIK

1.

IVO ČERINA

Zagrebačka 94
Prigorje Brdovečko

099 / 33 92 333

ZAMJENIK PROČELNIKA

2.

IVAN KARAČIĆ

Mokrička 12
Donja Bistra

099 / 695 97 10

TAJNIK CEHA

3.

BRANKO RUŽIĆ

Obrubići 39
Zaprešić

091 / 254 09 31

Ceh prijevoznika i auto struka

 

POZIV

Zaprešić, 15. svibnja  2018.g.
Ur. broj:02-30-    /2018.

                                                                                                                             OBRTNICIMA – ČLANOVIMA CEHA

Poštovane kolegice i kolege,  

Skupština Udruženja obrtnika Zaprešić na svojoj  sjednici održanoj  26. travnja 2018. godine, a sukladno odluci HOK-e  donijela je odluku o raspisivanju i provođenju  izbora za tijela Udruženja obrtnika Zaprešić za mandatno razdoblje 2018. - 2022. godina.
Cehovi Udruženja su oblik strukovnog organiziranja i stručnog rada na razini Udruženja obrtnika Zaprešić koji se organizira radi rješavanja stručnih pitanja gospodarske grane kojoj obrtnik pripada, a broj cehova i svrstavanje struka u određeni ceh utvrđeno je Statutom Udruženja obrtnika Zaprešić koji je usvojen na Skupštini Udruženja obrtnika Zaprešić održanoj 14. studenog 2014. godine, a po preporukama HOK-a.
 Radna tijela koja obavljaju stručne  poslove i zadatke iz djelokruga rada cehova jesu: Skupštine cehova  i Poslovni odbor cehova.
Skupština  je najviše radno tijelo ceha. Skupštinu čine svi članovi koji pripadaju djelatnosti, odnosno djelatnostima za koje je ceh osnovan.
Poslovni odbor je izvršno tijelo Skupštine ceha.
Mandat članova Poslovnog odbora ceha traje četiri godine s pravom ponovnog izbora. Pročelnik, zamjenik pročelnika i tajnik ceha za svoj rad odgovorni su tijelima Udruženja.
Skupština je najviši oblik rada te mjesto koordinacije, dogovaranja i usuglašavanja stručnih aktivnosti svih tijela i članova ceha.
Skupština ceha bira: članove poslovnog odbora, pročelnika ceha, zamjenika pročelnika, tajnika ceha i 2 predstavnika Ceha u Skupštinu Udruženja obrtnika Zaprešić.
Kako je četverogodišnji mandat svih tijela Udruženja pa i PO na kraju, a u cilju ostvarivanja zadataka i organizacije rada ceha, pozivamo Vas na sastanak  Ceha prijevoznika i auto struka  koji će se održati

28. svibnja / ponedjeljak / 2018. godine s početkom u 18,30 sati
u Udruženju obrtnika Zaprešić, ul. Maršala Tita 2 u Zaprešiću

Dnevni red:

  1. Izbor radnih tijela Ceha za mandatno razdoblje 2018.-2022. godina
  1. izbor pročelnika
  2. izbor zamjenika pročelnika
  3. izbor tajnika
  4. izbor članova Poslovnog odbora
  1. Izbor 3 predstavnika Ceha u Skupštinu Udruženja obrtnika Zaprešić
  2. Dogovor o aktivnostima Ceha do kraja 2018. godine

-vaši prijedlozi za poboljšanje poslovanja obrtnika

  1. Pitanja i prijedlozi

Zbog važnosti tema dnevnog reda i potrebe da izaberemo obrtnike koji će najbolje zastupati vaše interese kroz rad Udruženja,  molim Vas da se sastanku svakako odazovete, a o eventualnoj spriječenosti nas izvijestite na
telefon 01/3310-810. Javni poziv svim članovima Ceha objavljen je i na web stranici Udruženja obrtnika Zaprešić.

 

 

Objavljeno 16. svibnja 2018.