Site menu:

Aktualno:

Više »

Korisni linkovi:

AGENCIJA

AGENCIJA ZA MOBILNOST

UCENJE

volim malo

ZAHTJEVI OBRTNIKA BUDUĆOJ VLASTI

visa electron

Zagrebačka banka

 

CEH METALACA PLASTIČARA I
OSTALIH PROIZVODNIH STRUKA

 

PREDSJEDNIK

1.

ZDENKO SKLEDAR

Juraja Oršića 22
10 290 Zaprešić

01 / 331 4406
091 / 200 2190

 

 

POZIV

Zaprešić, 20. siječnja 2015.
Broj.: 03-02/15

POZIV OBRTNICIMA - ČLANOVIMA CEHA

Poštovani obrtnici,  

Skupština Udruženja obrtnika Zaprešić na svojoj  sjednici održanoj dana 19. 12. 2014. godine, sukladno Odluci Hrvatske obrtničke komore donijela je Odluku o raspisivanju i provođenju izbora za tijela Udruženja obrtnika Zaprešić za mandatno razdoblje 2014. do 2018. godine.
Cehovi Udruženja su oblik strukovnog organiziranja i stručnog rada na razini Udruženja obrtnika Zaprešić koji se organizira radi rješavanja stručnih pitanja gospodarske grane kojoj obrtnik pripada, a broj cehova i svrstavanje struka u određeni ceh utvrđeno je Statutom Udruženja obrtnika Zaprešić koji je usvojen na Skupštini Udruženja obrtnika Zaprešić održanoj 14. studenog 2014. godine, a po preporukama HOK-a.
Radna tijela koja obavljaju stručne poslove i zadatke iz djelokruga rada cehova jesu: Skupštine cehova i Poslovni odbori cehova.
Skupština je najviše radno tijelo ceha. Skupštinu čine svi članovi koji pripadaju djelatnosti, odnosno djelatnostima za koje je ceh osnovan.
Poslovni odbor je izvršno tijelo Skupštine ceha.
Mandat članova Poslovnog odbora ceha traje četiri godine s pravom ponovnog izbora. Pročelnik i tajnik ceha za svoj rad odgovorni su tijelima Udruženja.
Skupština je najviši oblik rada te mjesto koordinacije, dogovaranja i usuglašavanja stručnih aktivnosti svih tijela i članova ceha.
Skupština ceha bira: članove poslovnog odbora, pročelnika ceha i  tajnika ceha.
Kako je četverogodišnji mandat svih tijela Udruženja pa i PO na kraju, a u cilju ostvarivanja stručnih zadataka i organizacije rada ceha, pozivamo Vas na sastanak Ceha metalaca plastičara i ostalih proizvodnih djelatnosti  koji će se održati

03. veljače / utorak / 2015. godine s početkom u 17,00 sati
u Udruženju obrtnika Zaprešić, ul. Maršala Tita 2 u Zaprešiću

Dnevni red:

  1. Izbor radnih tijela Ceha za mandatno razdoblje 2014.-2018. godine
  1. izbor pročelnika
  2. izbor tajnika
  3. izbor članova Poslovnog odbora
  4. izbor 3 predstavnika ceha u Skupštinu Udruženja obrtnika Zaprešić
  1. Problematika struke
  2. Pitanja i prijedlozi

Zbog važnosti tema dnevnog reda molim Vas da se sastanku svakako odazovete, a o eventualnoj spriječenosti nas izvijestite na tel.: 01 / 33 10 810. Javni poziv svim članovima Ceha objavljen je na web stranicama Udruženja obrtnika Zaprešić.

Objavljeno 26. siječnja 2015.