Site menu:

Aktualno:

Više »

Korisni linkovi:

AGENCIJA

AGENCIJA ZA MOBILNOST

UCENJE

volim malo

ZAHTJEVI OBRTNIKA BUDUĆOJ VLASTI

visa electron

Zagrebačka banka

Ministarstvo poduzetništva i obrtništva

53. MEĐUNARODNI OBRTNIČKI SAJAM – ZAGREB, 5.-9.4.2011.

53. Međunarodni obrtnički sajam održat će se u Zagrebu na Zagrebačkom velesajmu u razdoblju od 5. do 9. travnja 2011. godine. Ove godine sajam će se održati u paviljonu 8 Zagrebačkog velesajma.

Obrtnička komora Zagreb će na tom sajmu nastupiti zajedno sa svojim obrtnicima.

To je prilika da se na jednom mjestu prezentiraju vlastiti proizvodi i usluge, prikupe sve značajne poslovne informacije, uspostave nove poslovne veze i unaprijede postojeće, te ocjene i usporede vlastita dostignuća u odnosu na ostale domaće i inozemne partnere.

Sufinancirane cijene nastupa za obrtnike-izlagače iznose:
- standardno uređenog unutrašnjeg prostora do 9,1 m2 – 297,30 kn/1 m2
- vanjskog prostora do 15 m2 – 121,77 kn/1m2

Pune cijene izlaganja iznose:
- standardno uređeni prostor u paviljonu - 594,60 kn/1 m2
- vanjski izložbeni prostor – 243,54 kn/1 m2

Minimalna izlagačka površina koju izlagač može prijaviti je 2 m2, a kad se radi o izlošcima na panou tada se mora prijaviti 1 m2.

U cilju kvalitetnije pripreme nastupa, mole se udruženja obrtnika i sami obrtnici zainteresirani za nastup na 53. međunarodnom obrtničkom sajmu da na vrijeme, a najkasnije do 16. ožujka 2011. godine svoje narudžbe kvadrature i ostalih potreba dostave na adresu:

Obrtnička komora Zagreb
za Lidiju Mesarić,
Ilica 49,
10000 ZAGREB,

ili
putem tel./faksa 48 06 540 odnosno e-mail-a: lidija-mesaric@okz.hr

Kontakt osoba je Lidija Mesarić, tel. 48 06 546 ili e-mail: lidija-mesaric@okz.hr

NAPOMENA: Dužnici prema komorskom sustavu po bilo kojoj osnovi nemaju pravo na sufinanciranje.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Prijavite nastup na Međunarodnom sajmu

obrtništva u Münchenu (IHM) 2011.

rok prijave obrtnika za sajam produžen do zaključno 14.02.2011.


Ovim putem želimo Vas podsjetiti da pripreme za nastup članova HOK-a na Međunarodnom obrtničkom sajmu u Münchenu 2011 ulaze u završnu fazu, a kako je istekao prvi rok prijave nastupa zadan sa 28.01.2011. godine, a preostalo je još nešto prostora, poglavito na rubnim dijelovima štanda pogodnim za izlagače koji trebaju manje izložbene površine, ovim putem Vas molimo da napravite dodatnu animaciju i informiranje obrtnika vezano uz nastup na sajmu u Münchenu.
Kako se radi se o najvećem obrtničkom sajmu u Europi, na kojemu su hrvatski obrtnici tradicionalno prisutni, svi oni obrtnici koji se odluče za nastup, dobili su dodatan rok prijave zaključno do 14.02.2011. godine.
Kompletna izložba Međunarodnog obrtničkog sajma u Münchenu 2011 godine održava se u paviljonim od A1-A6 sajma IHM, u cjelini izlaganja koja obuhvaća djelatnosti „OBRT I DIZAJN“, „STANOVANJE I UREĐENJE“, „KUHINJA I KULTURA“, „KUĆA I ENERGIJA“, te „KUĆA I VRT“, sa naglaskom na uvijek aktualnu temu: „INOVACIJE KAO POKRETAĆI RAZVOJA“, a branše koje se prezentiraju na spomenutom izložbenom prostoru, uz skupne nastupa zemalja putem obrtničkih i gospodarskih komora, obuhvaćaju sljedeće: obradu metala, obradu drveta, stakla, plastike i gume, građevinarstvo, umjetničke i tradicijske obrte, ručni rad, te svu ostalu ponudu obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva čitavoga Svijeta.
U paviljonu B0 odvijati će se izložba „Dani automobilizma“, noviteti u ponudi auto-industrije, automehanika, autoelektrika, vulkanizacija, nove tehnologije, dok se paralelno sa sajmom Obrtništvo, od 16.-19.03.2011. godine održava i zasebna izložba, koja se organizira svake druge godine – METALL MÜNCHEN 2011, u paviljonima od B1-B3.
U nastavku dopisa ponavljamo Vam osnovne informacije, a u privitku i prijavu, te uvijete nastupa na sajmu u Münchenu u organizaciji i uz sufinanciranje HOK-a.
Naziv sajma: Međunarodni obrtnički sajam München 2011, www.ihm.de , Willy-Brandt-Allee 1, D-81829 München
Rezervirana izlagačka površina: 40 m2, paviljon A5, štand br.: 464 sajma IHM,
Cijena izlagačkog prostora po principu “ključ u ruke”:
- za prva dva nastupa cijena za članove HOK-a uz sufinanciranje od 50% iznosi 184,64 EUR/m2,
- za treći i četvrti nastup cijena za članove HOK-a uz sufinanciranje od 40% iznosi 221,56 EUR/m2,
- za svaki idući nastup cijena za članove HOK-a uz sufinanciranje od 30% iznosi 258,48 EUR/m2.
Puna cijena izlaganja za izlagače koji nisu članovi HOK-a iznosi 369,27 EUR/m2.
Broj nastupa računa se od 01. 01. 2010. godine, datuma početka primjene Pravilnika o organizaciji nastupa članova HOK-a na sajmovima u zemlji i inozemstvu.
Cijene se odnose na površinu do 9,1 m2, a iznad te površine plaća se puna cijena izlaganja.
Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2..
Za prijavu nastupa na sajmu izlagač treba dostaviti:
1) prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj
2) podatke o robi koja se šalje na sajam
3) izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koji je naveo u obrascu “Podaci za carinu”.
KRAJNJI ROK PRIJAVE: 14. veljače 2011.
Dostava prijavnog materijala – u područne obrtničke komore ili direktno u HOK.
Osiguranje robe / eksponata: izlagačka roba nije osigurana, te ukoliko izlagač ima robu vreće vrijednosti istu treba osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.
Otprema robe: izlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište, te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.
Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti ukoliko imaju dugovanja prema komorskom sustavu !
Za dodatne informacije možete se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru na broj telefona: 01/48 06 650, Dražen Horvat; telefaks: 01/48 46 610 ili putem e-maila: drazen.horvat@hok.hr .
Iskoristite prigodu i prezentirajte svoje proizvode i usluge na najvažnijem obrtničkom sajmu u Europi u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore !

PRIJAVA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

SAJAM DRVNE INDUSTRIJE FURNITURA-GAST 2011;
SPLIT 02.-06.03.2011.

Hrvatska obrtnička komora je putem Sektora za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo Hrvatske gospodarske Komore primila informacije i prijavne materijale vezane uz održavanje sajma domaćih drvoprerađivača FURNITURA 2011 godine, koji će se održati u terminu od 02.-06.03.2011. godine unutar sajamske priredbe GAST u Splitu.
Organizatori sajma su Hrvatska gospodarska komora i Sajam Split, a sajamska manifestacija obuhvaća izložbu proizvoda drvoprerađivačkog sektora- namještaj, parketi, drveni podovi i obloge, obrada drveta, izrada drvenih vrata i drvene građevinske stolarije…
U prilogu dopisa šaljemo Vam prezentaciju sajma FURNITURA, te prijavni materijal namijenjene potencijalno zainteresiranim hrvatskim obrtnicima i poduzetnicima.
Molimo Vas da o održavanju ovog sajma informirate obrtnike i poduzetnike na Vašem području, a više informacija o sajmu FURNITURA 2011, kao i dodatne informacije o sudionicima izložbe može se dobiti putem kontakt osobe zadužene za promociju spomenutog sajma; gđa. Tatjana Kos; telefon: 01/6238 050, mobitel: 091/5579 723 i e-mail: tatjana@lapibus.hr .
Rok prijave nastupa na sajmu zadan je do 07. veljače 2011. godine.

FURNITURA GAST

NARUDŽBA