Site menu:

Aktualno:

Više »

Korisni linkovi:

AGENCIJA

AGENCIJA ZA MOBILNOST

UCENJE

volim malo

ZAHTJEVI OBRTNIKA BUDUĆOJ VLASTI

visa electron

Zagrebačka banka

Ministarstvo poduzetništva i obrtništva

Ugostiteljstvo i trgovina

 

CEH TRGOVACA, PEKARA I MESARA

Dana 29. svibnja 2018. godine u prostorijama Udruženja obrtnika Zaprešić održan je sastanak Ceha trgovaca, pekara i mesara te su izabrana nova radna tijela Ceha u slijedećem sastavu:

 

PROČELNIK

1.

STJEPAN BUKOVINA

Bana Josipa
Jelačića 46 B
Zaprešić

01 / 33 54 966
091 / 54 62 181

ZAMJENIK PROČELNIKA

2.

LJUBA ERDELJA

Bana Josipa Jelačića 59

091 / 33 57 28

TAJNIK CEHA

3.

HILDA BEGOVIĆ

Dragutina Boranića 24
Zaprešić

091 / 22 22 251

 

Ceh trgovaca

 

CEH UGOSTITELJA

 

Dana 05. lipnja 2018. godine u prostorijama Udruženja obrtnika Zaprešić održan je sastanak Ceha ugostitelja te su izabrana nova radna tijela Ceha u slijedećem sastavu:

PROČELNIK

1.

DRAGUTIN KATARINČIĆ

Zagrebačka cesta 63
10290 Šibice

098 / 90 36 717

ZAMJENIK PROČELNIKA

2.

DRAŠKO KARAULA

Matije Gupca 57

10 290 Zaprešić

095 / 33 10 331

TAJNIK CEHA

3.

SAŠA MATUŠKO

A.B. Krčelića 19
10 290 Zaprešić

 

 

 

 

CEH TRGOVACA, PEKARA I MESARA

 

POZIV

Zaprešić, 15. svibnja  2018.g.
Ur. broj:02-31-    /2018.

                                                                                                                           OBRTNICIMA – ČLANOVIMA CEHA

Poštovane kolegice i kolege,  

Skupština Udruženja obrtnika Zaprešić na svojoj  sjednici održanoj  26. travnja 2018. godine, a sukladno odluci HOK-e  donijela je odluku o raspisivanju i provođenju  izbora za tijela Udruženja obrtnika Zaprešić za mandatno razdoblje 2018. - 2022. godina.
Cehovi Udruženja su oblik strukovnog organiziranja i stručnog rada na razini Udruženja obrtnika Zaprešić koji se organizira radi rješavanja stručnih pitanja gospodarske grane kojoj obrtnik pripada, a broj cehova i svrstavanje struka u određeni ceh utvrđeno je Statutom Udruženja obrtnika Zaprešić koji je usvojen na Skupštini Udruženja obrtnika Zaprešić održanoj 14. studenog 2014. godine, a po preporukama HOK-a.
 Radna tijela koja obavljaju stručne  poslove i zadatke iz djelokruga rada cehova jesu: Skupštine cehova  i Poslovni odbor cehova.
Skupština  je najviše radno tijelo ceha. Skupštinu čine svi članovi koji pripadaju djelatnosti, odnosno djelatnostima za koje je ceh osnovan.
Poslovni odbor je izvršno tijelo Skupštine ceha.
Mandat članova Poslovnog odbora ceha traje četiri godine s pravom ponovnog izbora. Pročelnik, zamjenik pročelnika i tajnik ceha za svoj rad odgovorni su tijelima Udruženja.
Skupština je najviši oblik rada te mjesto koordinacije, dogovaranja i usuglašavanja stručnih aktivnosti svih tijela i članova ceha.
Skupština ceha bira: članove poslovnog odbora, pročelnika ceha, zamjenika pročelnika, tajnika ceha i 2 predstavnika Ceha u Skupštinu Udruženja obrtnika Zaprešić.
Kako je četverogodišnji mandat svih tijela Udruženja pa i PO na kraju, a u cilju ostvarivanja zadataka i organizacije rada ceha, pozivamo Vas na sastanak  Ceha trgovaca, pekara i mesara koji će se održati

29. svibnja / utorak / 2018. godine s početkom u 18,30 sati
u Udruženju obrtnika Zaprešić, ul. Maršala Tita 2 u Zaprešiću

Dnevni red:

 1. Izbor radnih tijela Ceha za mandatno razdoblje 2018.-2022. godina
 1. izbor pročelnika
 2. izbor zamjenika pročelnika
 3. izbor tajnika
 4. izbor članova Poslovnog odbora
 1. Izbor 2 predstavnika Ceha u Skupštinu Udruženja obrtnika Zaprešić
 2. Dogovor o aktivnostima Ceha do kraja 2018. godine

-vaši prijedlozi za poboljšanje poslovanja obrtnika

 1. Pitanja i prijedlozi

Zbog važnosti tema dnevnog reda i potrebe da izaberemo obrtnike koji će najbolje zastupati vaše interese kroz rad Udruženja,  molim Vas da se sastanku svakako odazovete, a o eventualnoj spriječenosti nas izvijestite na
telefon 01/3310-810. Javni poziv svim članovima Ceha objavljen je i na web stranici Udruženja obrtnika Zaprešić.

 

CEH UGOSTITELJA

 

POZIV

Zaprešić, 15. svibnja  2018.g.
Ur. broj:02-32-    /2018.

                                                                                                                            OBRTNICIMA – ČLANOVIMA CEHA

Poštovane kolegice i kolege,  

Skupština Udruženja obrtnika Zaprešić na svojoj  sjednici održanoj  26. travnja 2018. godine, a sukladno odluci HOK-e  donijela je odluku o raspisivanju i provođenju  izbora za tijela Udruženja obrtnika Zaprešić za mandatno razdoblje 2018. - 2022. godina.
Cehovi Udruženja su oblik strukovnog organiziranja i stručnog rada na razini Udruženja obrtnika Zaprešić koji se organizira radi rješavanja stručnih pitanja gospodarske grane kojoj obrtnik pripada, a broj cehova i svrstavanje struka u određeni ceh utvrđeno je Statutom Udruženja obrtnika Zaprešić koji je usvojen na Skupštini Udruženja obrtnika Zaprešić održanoj 14. studenog 2014. godine, a po preporukama HOK-a.
 Radna tijela koja obavljaju stručne  poslove i zadatke iz djelokruga rada cehova jesu: Skupštine cehova  i Poslovni odbor cehova.
Skupština  je najviše radno tijelo ceha. Skupštinu čine svi članovi koji pripadaju djelatnosti, odnosno djelatnostima za koje je ceh osnovan.
Poslovni odbor je izvršno tijelo Skupštine ceha.
Mandat članova Poslovnog odbora ceha traje četiri godine s pravom ponovnog izbora. Pročelnik, zamjenik pročelnika i tajnik ceha za svoj rad odgovorni su tijelima Udruženja.
Skupština je najviši oblik rada te mjesto koordinacije, dogovaranja i usuglašavanja stručnih aktivnosti svih tijela i članova ceha.
Skupština ceha bira: članove poslovnog odbora, pročelnika ceha, zamjenika pročelnika, tajnika ceha i 2 predstavnika Ceha u Skupštinu Udruženja obrtnika Zaprešić.
Kako je četverogodišnji mandat svih tijela Udruženja pa i PO na kraju, a u cilju ostvarivanja zadataka i organizacije rada ceha, pozivamo Vas na sastanak  Ceha ugostitelja  koji će se održati

05. lipnja / utorak / 2018. godine s početkom u 18,30 sati
u Udruženju obrtnika Zaprešić, ul. Maršala Tita 2 u Zaprešiću

Dnevni red:

 1. Izbor radnih tijela Ceha za mandatno razdoblje 2018.-2022. godina
 1. izbor pročelnika
 2. izbor zamjenika pročelnika
 3. izbor tajnika
 4. izbor članova Poslovnog odbora
 1. Izbor 2 predstavnika Ceha u Skupštinu Udruženja obrtnika Zaprešić
 2. Dogovor o aktivnostima Ceha do kraja 2018. godine (stručni posjeti sajmovima)

-vaši prijedlozi za poboljšanje poslovanja obrtnika

 1. Pitanja i prijedlozi

Zbog važnosti tema dnevnog reda i potrebe da izaberemo obrtnike koji će najbolje zastupati vaše interese kroz rad Udruženja,  molim Vas da se sastanku svakako odazovete, a o eventualnoj spriječenosti nas izvijestite na
telefon 01/3310-810. Javni poziv svim članovima Ceha objavljen je i na web stranici Udruženja obrtnika Zaprešić.

 

 

Objavljeno 16. svibnja 2018.