Site menu:

Aktualno:

Više »

Korisni linkovi:

AGENCIJA

AGENCIJA ZA MOBILNOST

UCENJE

volim malo

ZAHTJEVI OBRTNIKA BUDUĆOJ VLASTI

visa electron

Zagrebačka banka

Ministarstvo poduzetništva i obrtništva

MODERNE TEHNOLOGIJE U INDUSTRIJI AUTMOBILA
stručno usavršavanje uspješno završeno

 

Provedbom projekta Modern technologies in Car Industry majstori automehaničari koji su sudjelovali kao sudionici mobilnosti usavršili su postojeće strukovne vještine, koje će koristiti kroz naukovanje sadašnjih i budućih naučnika. Sudionici su stekli nova znanja o modernijim sustavima u automobilskoj industriji koja će im koristiti u profesionalnom razvoju i svakodnevnom radu s naučnicima. Ciljevi projekta koji su zadovoljeni kroz provedbu su: stečene vještine i kompetencije majstora automehaničara, stečena znanja o potrebama naukovanja i potrebama na tržištu rada; znanja o izgrađenom i razvijenom sustavu naukovanja i upotrebi modernih tehnologija, stvorena suradnja za realizaciju daljnjih aktivnosti u svrhu razmjene iskustava; povezani VET stručnjaci iz Frankfurta i VET stručnjaci iz Zaprešića te ostalih udruženja s područja Obrtničke komore Zagreb, ojačana kvaliteta i funkcioniranje sekcije autostruka.
Stručno usavršavanje provedeno je u trajanju od sedam dana u Frankfurtu, a sve aktivnosti dogovorene su u suradnji s partnerima Kroatische Wirtschaftsvereinigung te Landesfachschule des KFZ-Gewerbes Hessenn. Za sudionike mobilnosti organizirani su posjeti automehaničarskoj radionici Mercedes Benz te strukovnim školama Heinrich-Kleyer-Schule i Brühlwiesenschule. Tijekom mobilnosti sudionici su kroz stručna predavanja i praktične vježbe upoznati s novim tehnologijama u auto industriji, organizacijom i metodologijom obrazovanja za automehaničarska zanimanja te načinom provođenja naukovanja u Njemačkoj. Razmijenili su iskustva s njemačkim majstorima i uvidjeli načine povezivanja obrazovanja s potrebama tržišta rada. Sva stečena znanja, vještine i iskustva prenijeli su svojim kolegama u Hrvatskoj kako bi utjecali na poboljšanje sustava naukovanja za automehaničarska zanimanja. Sudjelovanjem u ovom projektu, sudionici su unaprijedili svoje znanje njemačkog jezika, a upoznali su i njemačku kulturnu baštinu što je doprinijelo njihovom osobnom razvoju.   
Po uspješnom završetku stručnog usavršavanja sudionicima su dodijeljeni Certifikati o sudjelovanju s detaljnim programom rada. Također, svim sudionicima dodijeljene su i Potvrde o sudjelovanju na jezičnim i kulturološkim pripremama. Dobiveni dokumenti pomoći će im u dokazivanju stečenih kompetencija tijekom sudjelovanja u projektu.

 

 

U okviru Programa za cjeloživotno učenje, Udruženje obrtnika Zaprešić uspješno je apliciralo na natječaj na potprogram Leonardo da Vinci aktivnost mobilnost VETPRO – Stručnjaci u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, s projektom:


Moderne tehnologije u industriji autmobila – stručno usavršavanje
(eng. MOTECI / Modern Technologies in Car Industry – professional training)


U okviru Programa za cjeloživotno učenje, Agencija za mobilnost i programe EU odobrila je projekt Udruženju obrtnika Zaprešić za stručno usavršavanje majstora automehaničara.
U projektu mogu sudjelovati majstori automehaničari iz Zaprešića, ali i zainteresirani majstori s teritorijalnog obuhvata Obrtničke komore Zagreb koji redovito sudjeluju u procesu naukovanja naučnika.
Udruženje obrtnika Zaprešić apliciralo je ovaj projekt jer želi povećati stručna znanja, vještine i kompetencije obrtnika majstora iz Sekcije autostruka putem mobilnosti u trajanju od tjedan dana i to od 09. ožujka 2014. do 15. ožujka 2014. kod partnerskih ustanova Kroatische Wirtschaftsvereinigung i Landesfachschule des KFZ-Gewerbes iz Frankfurta.
Budući da tehnološki napredak ima veliki utjecaj Sekciju autostruka, postoji velika potreba za dodatnim usavršavanjem unutar ove djelatnosti. Nova tehnološka rješenja donose "pametnije" sustave i uređaje koji olakšavaju brigu o automobilima, ali isto tako novi sustavi imaju vrlo jak senzibilitet rada jer su sastavljeni od veoma kompleksne elektronike koja iziskuje visoko znanje i iskustvo u slučaju pojave kvara. Stjecanjem novih znanja, usavršavanjem postojećih, majstori automehaničari moći će pružiti kvalitetno naukovanje svojim naučnicima čija je to zadaća temeljem zakona o obrtu. Također, svim sudionicima mobilnosti nova znanja o modernijim sustavima koristit će u profesionalnom razvoju i svakodnevnom radu. Poznavanje modernih sustava koji se koriste u auto industriji sudionicima će doprinijeti da društveno odgovornim poslovanjem povećaju svoje kompetencije (stručne i pedagoške).
Ciljevi projekta su: Usklađivanje vještina i kompetencija majstora automehaničara s potrebama naukovanja i tržištom rada; Izgradnja razvijenog sustava naukovanja s upotrebom modernih tehnologija; Stvaranje suradnje za realizaciju daljnjih aktivnosti u svrhu razmjene iskustava; Povezivanje stručnjaka iz Frankfurta i stručnjaka iz Zaprešića te ostalih udruženja, ojačat će se kvaliteta i funkcioniranje Sekcije autostruka.
Tijekom mobilnosti u trajanju od tjedan dana u ožujku 2014. sudionici će posjetiti automehaničarske radionice, škole koje obrazuju za automehaničarska zanimanja,upoznat će se s novim tehnologijama, odslušat će stručne seminare putem kojih će se upoznati s metodologijom obrazovanja za automehaničarska zanimanja, te načinom provođenja naukovanja u Frankfurtu, Njemačkoj. Sudionici mobilnosti će svoja iskustva moći razmijeniti s njemačkim majstorima, te na primjeru dobre prakse pozitivno utjecati na sustav naukovanja u Hrvatskoj.
Produkti koji će nastati iz mobilnosti su: certifikati o sudjelovanju na jezičnim i kulturološkim pripremama, certifikati o sudjelovanju na stručnom usavršavanju, izvješća sudionika napravljena tijekom pripreme, izvješća o provedenim aktivnostima u Frankfurtu, materijali napravljeni za pripremu sudionika.

Tko se može prijaviti?
Majstori automehaničari koji imaju položen majstorski ispit iz Udruženja obrtnika Zaprešić i majstori automehaničari s teritorijalnog obuhvata Obrtničke komore Zagreb koji sudjeluju u procesu naukovanja naučnika.

Kako se prijaviti?
Zainteresirani sudionici ove mobilnosti dužni su dostaviti motivacijsko pismo na e-mail adresu udruzenje-zapresic@zg.t-com.hr ili projekt.zapresic@gmail.com. U motivacijskom pismu svi zainteresirani sudionici maraju jasno objasniti svoje želje za sudjelovanjem u ovom projektu. Motivacijsko pismo je obavezno zbog ograničenog broja sudionika u mobilnosti i ograničenih sredstava.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na internetskim stranicama Udruženja obrtnika Zaprešić. Po izboru sudionika projekata organizirat će se sastanak na kojem će se sudionici dodatno upoznati s projektom te obvezama i pravima sudionika.
Prije same mobilnost suidionici će sudjelovati na kulturološkim i jezičnim pripremama s ciljem da bolje upoznaju zemlju mobilnosti – Njemačku. Po završetku svi sudionici mobilnosti dobit će certifikat o sudjelovanju u projektu mobilnosti i provedbi stručnog usavršavanja u trajanju od tjedan dana, kao i o kulturološkoj i jezičnoj pripremi.
Potprogram Leonardo da Vinci u okviru Program za cjeloživotno učenje (Lifelong Learning Programme) u Republici Hrvatskoj provodi Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU).

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite u Udruženje obrtnika Zaprešić Ivani Črnjević koja je koordinator projekta.

Motivacijsko pismo možete skinuti ovdje:

Odluka komisije o sudionicima