Udruženje obrtnika Zaprešić

Današnje Udruženje obrtnika Zaprešić utemeljeno je 04. travnja davne 1975. godine na Osnivačkoj Skupštini Udruženja, iako je nekoliko godina nakon toga upisano u registar Udruženja kojeg vodi Obrtnička komora Zagreb. Osnivanju Udruženja prethodila je aktivnost Inicijativnog odbora na čelu sa gosp. Novoselec Dragom od 1973. godine.

Radom se započelo u prostorima ugostiteljskog obrta Kovačić Konstantina koji je bio i prvi predsjednik Udruženja. Grupa entuzijasta-obrtnika usmjerila je svoje početne aktivnosti na okupljanje obrtnika, te utemeljenje Servisa za vođenje poslovnih knjiga obrtnicima, obzirom da su u to vrijeme poslovne knjige često osporavane od ondašnje Porezne uprave što je obrtnicima bio veliki problem.

Ozbiljna aktivnost u radu Udruženja bilježi se nakon stjecanja pravne osobnosti što je otvorilo mogućnost zapošljavanja stručnog kadra, a time i interesa obrtnika za knjigovodstvene i savjetodavne usluge.

Sve do 1998. godine Udruženje obrtnika radilo je u neodgovarajućim prostorima, a razlog tome i nerealizirani projekt radne zone Jug I u kojoj je bio planiran i Obrtnički centar u kojem bi između ostalih sadržaja trebalo biti smješteno i Udruženje obrtnika. Projektna dokumentacija za radnu zonu Jug I financirana je većim dijelom iz Fonda za razvoj “male privrede” koji je počeo s radom 1987. godine potpisivanjem sporazuma između Općine Zaprešić, Zadruge Privrednik i Udruženja obrtnika Zaprešić. Nakon nekoliko godina u Fond su izdvajali samo obrtnici, a iz tog Fonda obrtnicima su odobravani kratkoročni krediti za financiranje obrtnih sredstava što se pokazalo vrlo dobrim za obrtnike, ali promjenom Zakona taj Fond je prestao s radom.

Nakon što spomenuta radna zona nije realizirana Udruženje se okrenulo rješavanju poslovnog prostora iz vlastitih sredstava mijenjajući nekoliko puta i lokaciju i prostor, ali pravo rješenje je nađeno u suradnji s gradom Zaprešićem i njegovim gradonačelnikom gosp. Vinkom Morovićem, a to je zgrada u Ul. M. Tita 2 u kojoj Udruženje i danas radi, a u koju je useljeno 29.06.1998. godine.

Obnovljena je gotovo isključivo sredstvima obrtnika jer je Skupština Udruženja donijela Odluku o povećanju komorskog doprinosa, a ta sredstva namjenski su utrošena u vrijeme kada je predsjednik Udruženja bi gosp. Ivan Vugrin, danas umirovljeni obrtnik. Kroz dugogodišnji rad obrtnici su se često i lako okupljali kad je bilo potrebno poduprijeti akcije jedinica lokalne samouprave tako je i danas.

Od 1986. godine do danas 2008. godine broj obrtnika se udvostručio, ali je zanimljivije kretanje porasta broja obrtnika po pojedinim djelatnostima.

Naime, 1986. godine je bilo 8 prodavaonica za promet na malo, a danas se raznim oblicima trgovine (iako je ta djelatnost u recesiji) bavi 480 obrtnika.

Danas Udruženje obrtnika okuplja 747 obrtnika s područja Grada i općina: Brdovec, Bistra, Marija Gorica, Pušća, Luka, Dubravica i Jakovlje. Organizirani su i rade po Sekcijama, a Sekciju cine svi obrtnici određeni struka u našem slučaju grupirani po sličnosti rada, jer su problemi pojedinih struka istinski specifični.

Udruženje je dio komorskog sustava Obrtničke komore Zagreb i Hrvatske obrtničke komore koja je krovna organizacija tog sustava.

Udruženjem upravlja Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i predsjednik.

Predsjednik Udruženja je drugi mandat s prekidima Milan Ermacora. U vrijeme njegovog mandata i na njegovu inicijativu organiziran je prvi Sajam gospodarstva 1999. godine koji je prošle godine okupio oko 200 obrtnika i poduzetnika. Ta gospodarska manifestacija je vrlo dobro prihvaćena, a doprinosi boljoj suradnji poduzetnika i obrtnika našeg područja. Interes izlagača svake godine je sve veći tako da je potrebno iznaći veći prostor za izlaganje jer dvorana Srednje škole “Ban Josip Jelačić” postaje nedostatan.

Danas obrtnici, koji uredno plaćaju komorski doprinos, mogu pod povoljnim uvjetima realizirati kratkoročni kredit do 150.000,00 kn u Zagrebačkoj i Raiffeisen banci.

Obrtnička komora Zagreb prenijela je dio poslova u naukovanju učenika na Udruženja. Tako Udruženje obavlja licenciranja obrta koji imaju učenike na naukovanju, prikuplja ugovore o naukovanju i dostavlja ih na ovjeru, što zahtijeva čestu komunikaciju sa obrtnicima zbog prikupljanja potrebne dokumentacije. Kroz te i slične aktivnosti razvili smo dobru suradnju sa našom srednjom školom u kojoj se školuju neka obrtnička zanimanja kao: konobar, kuhar, slastičar i frizer.

lako su i kuhar i slastičar deficitarna zanimanja Upravni odbor smatra da treba školovati učenike i za zanimanja kao sto su: alatničar, zavarivač, bravar, stolar, tokar, plinoinstalater, zidar i sl.
Udruženje obrtnika i danas kroz posebno organizirani servis kao samostalnu djelatnost, odvojenu od djelatnosti Udruženja, vodi poslovne knjige obrtnika i poduzetnika, a interes je dosta velik naročito za vođenje dvojnog knjigovodstva.

Za obrtnike pored navedene usluge radimo i druge vrste usluga od pomoći pri registraciji obrta, prijavi i odjavi radnika, izrada ugovora o radu s radnicima, ispunjavanje svih vrsta obrazaca vezanih za rad obrta od statistike do odlaska u mirovinu, a i druge savjetodavne usluge vezane za rad.

Udruženje se financira iz komorskog doprinos, a kojeg su obrtnici obveznici od upisa u registar obrtnika kojeg vodi Županijski ured za gospodarstvo, Odjel u Zaprešiću. Skupština Udruženja svake godine donosi odluku o komorskom doprinosu, a obrtnici Zaprešića već dugi niz godina plaćaju komorski doprinos u iznosu od 50,00 Kn za Udruženje, a višak iznad toga na njihovim zaduženjima pripada Komorama.

U prostorijama Udruženja održavaju se razni edukativni seminari za obrtnike, predavanja iz zaštite na radu, higijenski minimum i sl. I već sada se osjeća potreba za većim poslovnim prostorom što bi omogućilo razne sekcijske aktivnosti kao natjecanje frizera, organiziranje tečajeva kojima može nazočiti više od 40 obrtnika, druženja i sl.
Kako očekujemo da će se u budućem razdoblju organizirati rad Poduzetničkog centra to je prilika da se neki prostori za slične aktivnosti predvide u okviru tog projekta.

Sva tijela Udruženja u mandatnom razdoblju 2006.-2010. godina usmjeri će svoj rad na realizaciji bar dijela ovih projekata pored redovitih zadataka Udruženja koji su određeni njegovim Statutom.

Očekujemo dobru suradnju s novim gradonačelnikom gosp. Turkom koji s nama surađuje od prvog Sajma gospodarstva u čijoj je realizaciji i sam vrlo aktivno sudjelovao.