Ceh trgovaca, pekara i mesara

Radna tijela Ceha trgovaca, pekara i mesara u slijedećem sastavu:

PROČELNIK

1. LJUBA ERDELJA

ZAMJENIK PROČELNIKA

2. HILDA BEGOVIĆ

TAJNIK CEHA

3. VESNICA VUK