Predsjednik i potpredsjednik Udruženja

Predsjednik Udruženja predstavlja i zastupa Udruženje i odgovoran je za zakonitost njegovog rada.

Predsjednik Udruženja:

  • predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora
  • usklađuje aktivnosti tijela i organiziranja i rada ukupnog komorskog sustava
  • brine se da rad tijela Udruženja bude u skladu sa Statutom i drugim općim aktima, zakonom i interesima članova Udruženja,
  • surađuje sa tijelima jedinica lokalne samouprave, udruženjima i drugim tijelima i institucijama
  • raspoređuje sredstva unutar financijskog proračuna I naredbodavac je za njegovo izvođenje
  • obavlja i druge poslove određene Statutom i drugim općim aktima Udruženja.

Predsjednica Udruženja obrtnika Zaprešić je Jasenka Jančić.

Predsjednika Udruženja u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje potpredsjednik.

Potpredsjednik Udruženja obrtnika Zaprešić je Davor Pismarović.

Tajnica Udruženja obrtnika Zaprešić je Sanja Kekić.

Kontakti

Jasenka Jančić
Predsjednica
Davor Pismarović
Podpredsjednik
Sanja Kekić
Tajnica