Predsjednik i potpredsjednik Udruženja

Predsjednik Udruženja predstavlja i zastupa Udruženje i odgovoran je za zakonitost njegovog rada.

Predsjednik Udruženja:

  • predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora
  • usklađuje aktivnosti tijela i organiziranja i rada ukupnog komorskog sustava
  • brine se da rad tijela Udruženja bude u skladu sa Statutom i drugim općim aktima, zakonom i interesima članova Udruženja,
  • surađuje sa tijelima jedinica lokalne samouprave, udruženjima i drugim tijelima i institucijama
  • raspoređuje sredstva unutar financijskog proračuna I naredbodavac je za njegovo izvođenje
  • obavlja i druge poslove određene Statutom i drugim općim aktima Udruženja.

Predsjednik Udruženja obrtnika Zaprešić je Davor Pismarović.

Predsjednika Udruženja u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje potpredsjednik.

Potpredsjednica Udruženja obrtnika Zaprešić je Jasenka Jančić.

Tajnica Udruženja obrtnika Zaprešić je Sanja Kekić.

Kontakti

Davor Pismarović
Predsjednik Udruženja
Jasenka Jančić
Potpredsjednica Udruženja
Sanja Kekić
Tajnica Udruženja