Članovi Upr. odbora

UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA OBRTNIKA ZAPREŠIĆ

za mandatno razdoblje od 2018.-2022. godine

1. DRAGICA MILIĆ
CEH FRIZERA

2. STJEPAN MIKULJAN
CEH GRAĐEVINARA

3. STJEPAN MARKOTIĆ
CEH PROIZVOĐAČA

4. IVO ČERINA
CEH AUTOSTRUKA

5. STJEPAN BUKOVINA
CEH TRGOVACA

6. DRAGUTIN KATARINČIĆ
CEH UGOSTITELJA

7. DAVOR PISMAROVIĆ
CEH INTELEKT. DJEL.

8. SIMONA BEZUH RADIGOVIĆ
CEH USLUŽNIH DJEL.

9. DAVOR DUJAKOVIĆ
CEH USLUŽNIH DJEL.