ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA OBRTNIKA ZAPREŠIĆ U MANDATNOM RAZDOBLJU 2022. – 2026. G.

1. DRAGICA MILIĆ
CEH FRIZERA

2. STJEPAN MIKULJAN
CEH GRAĐEVINARA

3. STJEPAN MARKOTIĆ
CEH PROIZVOĐAČA

4. TOMISLAV CVETKO
CEH AUTOSTRUKA

5. LJUBA ERDELJA
CEH TRGOVACA

6. DRAŠKO KARAULA
CEH UGOSTITELJA

7. JASENKA JANČIĆ
CEH PROIZVOĐAČA

8. SIMONA BEZUH RADIGOVIĆ
CEH SVE VRSTE ČIŠĆ, KROJAČKE USL..

9. DAVOR DUJAKOVIĆ
CEH USLUŽNIH DJEL..