Komorski doprinos

Plan dospijeća komorskog doprinosa u paušalnom iznosu za 2019. godinu
Novootvorenim obrtima koji su prvi puta upisani u Obrtni registar nakon 1. listopada 2015. godine, nakon zaduženja komorskog doprinosa Hrvatska obrtnička komora će provesti otpis zaduženja na ime oslobođenja temeljem Odluke o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta (“Narodne novine” broj 141/15) i to za prvu godinu rada.

U nastavku je Plan dospijeća komorskog doprinosa u paušalnom iznosu, podaci o uplatnom računu, modelu uplate i pozivu na broj primatelja te drugi podaci koje je potrebno upisati na nalogu za uplatu.

Datum dospijeća:

  • 28. 2. 2019. Iznos (kn) 228,00
  • 31. 5. 2019. Iznos (kn) 228,00
  • 2. 9. 2019.  Iznos (kn) 228,00
  • 2. 12. 2019. Iznos (kn) 228,00

Uplatu treba izvršiti koristeći sljedeće podatke:

Platitelj: Ime i prezime; Adresa
Primatelj: Komorski doprinos u paušalnom iznosu
IBAN primatelja: HR2510010051754352360
Model: HR67
Poziv na broj primatelja: OIB OBRTNIKA
Opis plaćanja: Predujam komorskog doprinosa u paušalnom iznosu