Obveznici plaćanja komorskog doprinosa su fizičke i pravne osobe, članovi Hrvatske obrtničke komore, sukladno Odluci o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta.

Novootvorenim obrtima koji su prvi puta upisani u Obrtni registar nakon 1. listopada 2015. godine, nakon zaduženja komorskog doprinosa HOK će provesti otpis zaduženja na ime oslobođenja temeljem Odluke o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta (NN 141/15) i to za prvu godinu rada.

U nastavku je Plan dospijeća komorskog doprinos u paušalnoj svoti (76,00 kuna mjesečno) koji se plaća tromjesečno, podaci o uplatnom računu, modelu uplate i pozivu na broj primatelja koje je potrebno upisati na nalogu za uplatu.

Datum dospijeća:

  • I tromjesečje (siječanj/ožujak) do 28. veljače
  • II tromjesečje (travanj/lipanj) do 31. svibnja
  • III tromjesečje (srpanj/rujan) do 31. kolovoza
  • IV tromjesečje (listopad/prosinac) do 30. studenog

Iznos tromjesečne uplate komorskog doprinosa je 228,00 kuna.

Uplatu treba izvršiti koristeći sljedeće podatke:

Platitelj: Ime i prezime; Adresa
Primatelj: Komorski doprinos u paušalnom iznosu
IBAN primatelja: HR2510010051754352360
Model: HR67
Poziv na broj primatelja: OIB OBRTNIKA
Opis plaćanja: Predujam komorskog doprinosa u paušalnom iznosu