Izmjene slovenskog Zakona o pravilima u cestovnom prometu kojim se uređuje parkiranje vozila na odmorištima autocesta i brzih cesta

U Sloveniji je na snagu stupila izmjena Zakona o pravilima u cestovnom prometu kojim se uređuje parkiranje vozila na odmorištima autocesta i brzih cesta.

Autobusi i teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 3.500 kg isključivo smiju biti parkirani na označenim parkirališnim mjestima najviše 25 sati, sukladno postavljenoj prometnoj signalizaciji. Zabranjeno je parkiranje samoga priključnog vozila na autocesti i brzoj cesti. Za prekršaj se vozaču propisuje novčana kazna u iznosu od 300 eura, pravnoj osobi u iznosu od 1.000 eura i odgovornoj osobi u iznosu od 300 eura.

Motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 3.500 kg isključivo smiju biti parkirana na označenim parkirališnim mjestima, sukladno postavljenoj prometnoj signalizaciji. Za prekršaj se vozaču propisuje novčana kazna u iznosu od 150 eura.

Vozač s unutarnje strane vjetrobranskog stakla mora imati vidljivo istaknuto vrijeme i datum početka parkiranja. Za prekršaj se vozaču propisuje novčana kazna u iznosu od 150 eura.

Ostalo

Fiskalizacija – uvodi se QR kod kao sastavni dio računa

Javni poziv „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2020. godinu

Službeni izvadak elektroničkim putem dostupan u Obrtnom registru

Pravo obrtnika na naknadu za vrijeme privremene nesposobnosti za rad radi bolesti i za vrijeme samoizolacije