Redoviti studenti mogu otvoriti obrt i zadržati subvenciju troškova školarine

Novi Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, br. 119/22, dalje u tekstu: Zakon) utvrdio je pravo na subvencioniranje troškova školarine studentu u redovitom statusu bez obzira je li student u radnom odnosu ili obavlja samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja.

Zakon razlikuje studente upisane u redovitom statusu, koji studiraju u sklopu pune nastavne satnice i ostvaruju pravo na subvencioniranje troškova školarine u cijelosti iz državnog proračuna, i studente upisane u izvanrednom statusu, koji studiraju u sklopu pune ili prilagođene nastavne satnice i sami snose troškove studija u cijelosti ili dijelom.

Student koji studira u redovitom statusu na sveučilišnom ili stručnom preddiplomskom ili diplomskom studiju odnosno sveučilišnom integriranom studiju na javnom visokom učilištu ostvaruje pravo na subvencioniranje troškova školarine u cijelosti iz državnog proračuna. Takav student može biti u radnom odnosu ili obavljati samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja.

No, u slučaju zasnivanja radnog odnosa, otvaranja obrta ili obavljanja drugog slobodnog zanimanja, student koji studira u redovitom statusu gubi prava iz studentskog standarda:

– pravo na zdravstveno osiguranje, koje će ostvariti po drugoj osnovi,

– pravo na subvencionirano stanovanje i prehranu,

– pravo na obavljanje studentskih poslova u skladu sa Zakonom o obavljanju studentskih poslova (Narodne novine, br. 16/20)

– pravo na državne stipendije i druge novčane potpore.

Student koji studira u izvanrednom statusu i koji nije u radnom odnosu niti obavlja samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja, ostvaruje pravo na obavljanje studentskih poslova u skladu sa Zakonom o obavljanju studentskih poslova.