Uspješno završen tečaj za računalnog operatera sa naglaskom na Facebook promidžbu

Projekt edukacije za obrtnike – Računalni operater sa naglaskom na Facebook promidžbu uspješno je održan u Udruženju obrtnika Zaprešić, a trajao je od 19.02.2018. do 02.03.2018. Na tečaju je bilo 13 polaznika koji su vrlo zadovoljni edukacijom u programu Operater/ka na računalu s naglaskom na Facebook kao marketinški alat. U programu je bio poseban naglasak na kreiranju Facebook poslovnog profila kao izvrsnom marketinškom alatu koji će pridonijeti atraktivnosti u poslovanju.