Uslužno obrtništvo

CEH FRIZERA, KOZMETIČARA I PEDIKERA
Dana 22. svibnja 2018. godine u prostorijama Udruženja obrtnika Zaprešić održan je sastanak Ceha frizera, kozmetičara i pedikera te su izabrana nova radna tijela Ceha u slijedećem sastavu:

PROČELNIK

1. DRAGICA MILIĆ

Zagorska 4, Donja Pušća

01 / 3355-090

ZAMJENIK PROČELNIKA

2. ŽELJKICA MIRT

Stepinca 31
098 / 981 18 531

TAJNIK CEHA

3. SILVIJA BARBA

Ljudevita Gaja 2A, Zaprešić

091 / 543 25 66

 

CEH ZA PRUŽANJE INTELEKTUALNIH USLUGA

Dana 04. lipnja 2018. godine u prostorijama Udruženja obrtnika Zaprešić održan je sastanak Ceha za pružanje intelektualnih usluga te su izabrana nova radna tijela Ceha u slijedećem sastavu:

PROČELNIK

1. MIRKO LALIĆ

Augusta Šenoe 34, Zaprešić

01 / 33 55 400
098 / 451 805

ZAMJENIK PROČELNIKA

2. DAVOR PISMAROVIĆ

Frankopanska 5A, Donja Bistra

091 / 507 6368

TAJNIK CEHA

3. IVICA KUHTA

Fijanova 4, Jakovlje

098 / 9198 165

 

CEH OSTALIH USLUŽNIH DJELATNOSTI

Dana 07. lipnja 2018. godine u prostorijama Udruženja obrtnika Zaprešić održan je sastanak Ceha ostalih uslužnih djelatnosti te su izabrana nova radna tijela Ceha u slijedećem sastavu:

PROČELNIK

1. DAVOR DUJAKOVIĆ

Krapinska 23, Zaprešić

091 / 22 77 700

ZAMJENIK PROČELNIKA

2. DONALD DEBELJAK

Vida Noršića Čekulja 20, Zdenci Brdovečki, Prigorje Brdovečko

091 / 525 37 46

TAJNIK CEHA

3. SIMONA BEZUH RADIGOVIĆ

Bana Josipa Jelačića 10, Zaprešić

01/3355-300
091/9104-907

CEH FRIZERA, KOZMETIČARA I PEDIKERA

POZIV

Zaprešić, 14. svibnja 2018.g.
Ur. broj:02-27- /2018.

OBRTNICIMA – ČLANOVIMA CEHA

Poštovane kolegice i kolege,

Skupština Udruženja obrtnika Zaprešić na svojoj sjednici održanoj 26. travnja 2018. godine, a sukladno odluci HOK-e donijela je odluku o raspisivanju i provođenju izbora za tijela Udruženja obrtnika Zaprešić za mandatno razdoblje 2018. – 2022. godina.
Cehovi Udruženja su oblik strukovnog organiziranja i stručnog rada na razini Udruženja obrtnika Zaprešić koji se organizira radi rješavanja stručnih pitanja gospodarske grane kojoj obrtnik pripada, a broj cehova i svrstavanje struka u određeni ceh utvrđeno je Statutom Udruženja obrtnika Zaprešić koji je usvojen na Skupštini Udruženja obrtnika Zaprešić održanoj 14. studenog 2014. godine, a po preporukama HOK-a.
Radna tijela koja obavljaju stručne poslove i zadatke iz djelokruga rada cehova jesu: Skupštine cehova i Poslovni odbor cehova.
Skupština je najviše radno tijelo ceha. Skupštinu čine svi članovi koji pripadaju djelatnosti, odnosno djelatnostima za koje je ceh osnovan.
Poslovni odbor je izvršno tijelo Skupštine ceha.
Mandat članova Poslovnog odbora ceha traje četiri godine s pravom ponovnog izbora. Pročelnik, zamjenik pročelnika i tajnik ceha za svoj rad odgovorni su tijelima Udruženja.
Skupština je najviši oblik rada te mjesto koordinacije, dogovaranja i usuglašavanja stručnih aktivnosti svih tijela i članova ceha.
Skupština ceha bira: članove poslovnog odbora, pročelnika ceha, zamjenika pročelnika, tajnika ceha i 2 predstavnika Ceha u Skupštinu Udruženja obrtnika Zaprešić.
Kako je četverogodišnji mandat svih tijela Udruženja pa i PO na kraju, a u cilju ostvarivanja zadataka i organizacije rada ceha, pozivamo Vas na sastanak Ceha frizera, kozmetičara i pedikera koji će se održati

22. svibnja / utorak / 2018. godine s početkom u 18,30 sati
u Udruženju obrtnika Zaprešić, ul. Maršala Tita 2 u Zaprešiću

Dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Ceha za mandatno razdoblje 2018.-2022. godina
2. izbor pročelnika
3. izbor zamjenika pročelnika
4. izbor tajnika
5. izbor članova Poslovnog odbora
6. Izbor 2 predstavnika Ceha u Skupštinu Udruženja obrtnika Zaprešić
7. Dogovor o aktivnostima Ceha do kraja 2018. godine (stručni posjeti sajmovima)
8. vaši prijedlozi za poboljšanje poslovanja obrtnika

Pitanja i prijedlozi
Zbog važnosti tema dnevnog reda i potrebe da izaberemo obrtnike koji će najbolje zastupati vaše interese kroz rad Udruženja, molim Vas da se sastanku svakako odazovete, a o eventualnoj spriječenosti nas izvijestite na
telefon 01/3310-810. Javni poziv svim članovima Ceha objavljen je i na web stranici Udruženja obrtnika Zaprešić.

CEH ZA PRUŽANJE INTELEKTUALNIH USLUGA

Zaprešić, 16. svibnja 2018.g.
Ur. broj:02-33- /2018.

OBRTNICIMA – ČLANOVIMA CEHA

Poštovane kolegice i kolege,

Skupština Udruženja obrtnika Zaprešić na svojoj sjednici održanoj 26. travnja 2018. godine, a sukladno odluci HOK-e donijela je odluku o raspisivanju i provođenju izbora za tijela Udruženja obrtnika Zaprešić za mandatno razdoblje 2018. – 2022. godina.
Cehovi Udruženja su oblik strukovnog organiziranja i stručnog rada na razini Udruženja obrtnika Zaprešić koji se organizira radi rješavanja stručnih pitanja gospodarske grane kojoj obrtnik pripada, a broj cehova i svrstavanje struka u određeni ceh utvrđeno je Statutom Udruženja obrtnika Zaprešić koji je usvojen na Skupštini Udruženja obrtnika Zaprešić održanoj 14. studenog 2014. godine, a po preporukama HOK-a.
Radna tijela koja obavljaju stručne poslove i zadatke iz djelokruga rada cehova jesu: Skupštine cehova i Poslovni odbor cehova.
Skupština je najviše radno tijelo ceha. Skupštinu čine svi članovi koji pripadaju djelatnosti, odnosno djelatnostima za koje je ceh osnovan.
Poslovni odbor je izvršno tijelo Skupštine ceha.
Mandat članova Poslovnog odbora ceha traje četiri godine s pravom ponovnog izbora. Pročelnik, zamjenik pročelnika i tajnik ceha za svoj rad odgovorni su tijelima Udruženja.
Skupština je najviši oblik rada te mjesto koordinacije, dogovaranja i usuglašavanja stručnih aktivnosti svih tijela i članova ceha.
Skupština ceha bira: članove poslovnog odbora, pročelnika ceha, zamjenika pročelnika, tajnika ceha i 2 predstavnika Ceha u Skupštinu Udruženja obrtnika Zaprešić.
Kako je četverogodišnji mandat svih tijela Udruženja pa i PO na kraju, a u cilju ostvarivanja zadataka i organizacije rada ceha, pozivamo Vas na sastanak Ceha za pružanje intelektualnih usluga koji će se održati

04. lipnja / srijeda / 2018. godine s početkom u 18,30 sati
u Udruženju obrtnika Zaprešić, ul. Maršala Tita 2 u Zaprešiću

Dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Ceha za mandatno razdoblje 2018.-2022. godina
2. izbor pročelnika
3. izbor zamjenika pročelnika
4. izbor tajnika
5. izbor članova Poslovnog odbora
6. Izbor 2 predstavnika Ceha u Skupštinu Udruženja obrtnika Zaprešić
7. Dogovor o aktivnostima Ceha do kraja 2018. godine
8. vaši prijedlozi za poboljšanje poslovanja obrtnika

Pitanja i prijedlozi
Zbog važnosti tema dnevnog reda i potrebe da izaberemo obrtnike koji će najbolje zastupati vaše interese kroz rad Udruženja, molim Vas da se sastanku svakako odazovete, a o eventualnoj spriječenosti nas izvijestite na
telefon 01/3310-810. Javni poziv svim članovima Ceha objavljen je i na web stranici Udruženja obrtnika Zaprešić.

CEH OSTALIH USLUŽNIH DJELATNOSTI

Zaprešić, 16. svibnja 2018.g.
Ur. broj:02-34- /2018.

OBRTNICIMA – ČLANOVIMA CEHA

Poštovane kolegice i kolege,

Skupština Udruženja obrtnika Zaprešić na svojoj sjednici održanoj 26. travnja 2018. godine, a sukladno odluci HOK-e donijela je odluku o raspisivanju i provođenju izbora za tijela Udruženja obrtnika Zaprešić za mandatno razdoblje 2018. – 2022. godina.
Cehovi Udruženja su oblik strukovnog organiziranja i stručnog rada na razini Udruženja obrtnika Zaprešić koji se organizira radi rješavanja stručnih pitanja gospodarske grane kojoj obrtnik pripada, a broj cehova i svrstavanje struka u određeni ceh utvrđeno je Statutom Udruženja obrtnika Zaprešić koji je usvojen na Skupštini Udruženja obrtnika Zaprešić održanoj 14. studenog 2014. godine, a po preporukama HOK-a.
Radna tijela koja obavljaju stručne poslove i zadatke iz djelokruga rada cehova jesu: Skupštine cehova i Poslovni odbor cehova.
Skupština je najviše radno tijelo ceha. Skupštinu čine svi članovi koji pripadaju djelatnosti, odnosno djelatnostima za koje je ceh osnovan.
Poslovni odbor je izvršno tijelo Skupštine ceha.
Mandat članova Poslovnog odbora ceha traje četiri godine s pravom ponovnog izbora. Pročelnik, zamjenik pročelnika i tajnik ceha za svoj rad odgovorni su tijelima Udruženja.
Skupština je najviši oblik rada te mjesto koordinacije, dogovaranja i usuglašavanja stručnih aktivnosti svih tijela i članova ceha.
Skupština ceha bira: članove poslovnog odbora, pročelnika ceha, zamjenika pročelnika, tajnika ceha i 2 predstavnika Ceha u Skupštinu Udruženja obrtnika Zaprešić.
Kako je četverogodišnji mandat svih tijela Udruženja pa i PO na kraju, a u cilju ostvarivanja zadataka i organizacije rada ceha, pozivamo Vas na sastanak Ceha ostalih uslužnih djelatnosti koji će se održati

07. lipnja / četvrtak / 2018. godine s početkom u 18,30 sati
u Udruženju obrtnika Zaprešić, ul. Maršala Tita 2 u Zaprešiću

Dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Ceha za mandatno razdoblje 2018.-2022. godina
2. izbor pročelnika
3. izbor zamjenika pročelnika
4. izbor tajnika
5. izbor članova Poslovnog odbora
6. Izbor 5 predstavnika Ceha u Skupštinu Udruženja obrtnika Zaprešić
7. Dogovor o aktivnostima Ceha do kraja 2018. godine – vaši prijedlozi za poboljšanje poslovanja obrtnika
Pitanja i prijedlozi
Zbog važnosti tema dnevnog reda i potrebe da izaberemo obrtnike koji će najbolje zastupati vaše interese kroz rad Udruženja, molim Vas da se sastanku svakako odazovete, a o eventualnoj spriječenosti nas izvijestite na
telefon 01/3310-810. Javni poziv svim članovima Ceha objavljen je i na web stranici Udruženja obrtnika Zaprešić.

Objavljeno 16. svibnja 2018.