16. Obrtnički sajam “Tradicija, gastronomija, turizam”, Ivanić-Grad, 4. lipnja 2022. godine

Udruženje obrtnika Ivanić-Grad u suradnji s Gradom Ivanić-Gradom i Turističkom zajednicom Grada Ivanić-Grada organizira 16. Obrtnički sajam “Tradicija, gastronomija, turizam”, Ivanić-Grad, 4. lipnja 2022. godine.

Sajam je izložbeno prodajnog karaktera te ima namjeru omogućiti svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da promoviraju i prodaju svoje proizvode i usluge.

Ovim putem koristimo priliku pozvati Vas kao izlagača na naš sajam.

Sajam će se održati u subotu 4. lipnja 2022. godine s trajanjem od 09.00 do 17.00 sati u ulici Kralja Tomislava, a kao manifestacija dio je programa za Dan grada. Grad Ivanić-Grad raspolaže određenim brojem izložbenih štandova koji će se naplaćivati na sam dan sajma od strane Komunalnog centra Grada Ivanić-Grada po cijeni od 100,00 kn po štandu.

Izlagači koji imaju vlastiti štand i žele s njim izlagati molimo da navedu u prijavi veličinu štanda. Cijena za izlagače s vlastitim štandom je 50 kn/m2.

Izlagači su uz prijavu obvezni priložiti presliku rješenja o upisu u registar trgovačkih društava, obrta, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

 

Prijave neregistriranih izlagača kao i zaprimljene nakon 23. svibnja 2022. godine neće se uzeti u obzir. Izlagači su dužni pridržavati se zakonskih odredbi koje reguliraju prodaju robe ili obavljanja usluga prigodnom prodajom, te se obavezuju da prodaju i izlažu na vlastitu odgovornost. Napominjemo da izlagači prehrambenih proizvoda moraju imati sanitarnu knjižicu, bijele pregače, maramu i rukavice, te da hranu prigodno zaštite od vanjskih utjecaja.

Sajam prati niz kulturno umjetničkih i zabavnih sadržaja tijekom cijelog dana, a u večernjim satima 12. Međunarodni žabarski karneval i koncert Crvene jabuke.

 

Poziv i obrazac PRIJAVA za sudjelovanje je objavljen na www.tzig.hr i www.okz.hr

 

Prijavu molimo vratiti popunjenu najkasnije do 23. svibnja 2022. godine na adresu:

Udruženje obrtnika Ivanić-Grad, 10310 Ivanić-Grad, K. Tomislava 42,

ili faksom na broj: 01 2888-475, e-mail: uo.ivanic.grad@hok.hr,

kontakt telefon: 01 2888-475, 091 9029 003