Autoškole – novi pravilnici na snazi do 24.9.2020.

U Narodnim Novinama 102/20, od 16. rujna 2020. godine, objavljena su sljedeća tri pravilnika:

1.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_09_102_1917.html

2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_09_102_1918.html

3. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o vozačkim dozvolama

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_09_102_1919.html

 

Navedeni pravilnici stupaju na snagu osmog dana od objave, odnosno  24. rujna 2020. godine.

Ovdje možete preuzeti PROČIŠĆENI TEKST Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita… : /file/files/Pravilnik%20o%20na%C4%8Dinu%20obavljanja%20i%20organiziranja%20voza%C4%8Dkih%20ispita%20te%20na%C4%8Dinu%20izdavanja%20i%20ouzimanja%20dopu%C5%A1tenja%20ovla%C5%A1tenom%20ispitiva%C4%8Du_%201.9.2020._%20pro%C4%8Di%C5%A1%C4%87eni%20tekst.pdf  Promjene su u člancima: 5., 7., 8.,16., 17., 19., 26., 27., i 28.

Ovdje možete preuzeti PROČIŠĆENI TEKST Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače/file/files/Pravilnik%20o%20osposobljavanju%20kandidata%20za%20voza%C4%8De_1.9.2020._pro%C4%8Di%C5%A1%C4%87eni%20tekst.pdf  Promjene su u člancima: 3., 4., 5., 9., 15. i Prilogu broj 1.

Ovdje možete preuzeti PROČIŠĆENI TEKST Pravilnika o vozačkim dozvolama/file/files/Pravilnik%20o%20voza%C4%8Dkim%20dozvolama%20_%201.9.2020.-%20pro%C4%8Di%C5%A1%C4%87eni%20tekst.pdf  Promjene su u člancima: 7. i 14.

Precrtan je tekst koji više ne vrijedi, a podebljan i žuto obojen tekst koji je izmijenjen.