Hrvatski zavod za zapošljavanje nadogradio aplikaciju!

Svaki obrtnik koji je dobio isplatu mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Potpora za očuvanje radnih mjesta za poduzetnike u djelatnostima pogođenima Koronavirusom“, u obvezi je najkasnije do 05. svibnja dostaviti dokaz o utrošenim sredstvima za mjesec ožujak.

Hrvatski zavod za zapošljavanje je nadogradio aplikaciju kojom sada možete predati:

Broj JOPPD obrasca (oznaka izvješća) kojim ste prijavili isplatu plaće za ožujak, (ukoliko niste obveznik predaje JOPPD obrasca – (paušalisti npr.) tada ćete moći označiti „kućicu“ nisam obveznik predaje JOPPD obrasca),

ime, prezime i OIB radnika koji su za ožujak dobili potporu (unosi se ručno, a ukoliko imate veći broj radnika, možete iste dostaviti u tablici). Napomena: zaposlenici na ovoj listi moraju odgovarati popisu zaposlenika koje ste predali putem JOPPD obrasca za mjesec ožujak 2020.

Također, možete pregledati do sada predane zahtjeve, eventualno dopuniti zahtjev sa zaposlenicima koje ste vratili na posao i izvršiti eventualnu drugu dopunu zahtjeva podacima za ožujak, travanj i svibanj. U tom slučaju potrebno je obrazložiti zašto se radi dopuna i dostaviti dokumentaciju (vraćen zaposlenik na posao npr. u razdoblju za ožujak ili povrat zaposlenika sa dužeg bolovanja tijekom travnja npr.).

Predaja je vrlo jednostavna! Dakle, nisu potrebni potpisi radnika, niti kopija izvoda a niti Izjava obrtnika o utrošenim sredstvima. Više o ovoj temi ali i o ostalim mogućnostima poslovanja obrta u posebnim uvjetima izazvanim epidemijom korona virus COVID-19 pročitajte ovdje.