INA d.d._Izmjene dosadašnjih pogodnosti_HOK Obrtnik +

Poštovani,

 

slijedom zaprimljenog dopisa od strane INA d.d., obavještavamo Vas o nastalim izmjenama pogodnosti u okviru projekta HOK Obrtnik plus, a koje možete komunicirati prema članovima s Vašeg područja.

 

Pandemija korona virusa te aktualni sukob u Ukrajini doveli su do izvanrednih okolnosti na tržištu nafte i naftnih derivata. Također, pored navedenog, u dva navrata donesena je Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata kojom je fiksirana maloprodajna cijena pojedinih proizvoda, a od 8. ožujka 2022. na snazi je revidirana Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata („Uredba“, NN 28/2022), kojom je fiksirana marža distributera. S obzirom na to da INA d.d. više nije u mogućnosti preuzimati negativnu razliku između tržišne i maksimalne dozvoljene maloprodajne cijene, primorana je privremeno korigirati popuste na sljedeće proizvode:

 

  • EUROSUPER 95 i EURODIESEL na 0,35 kuna neto po preuzetoj litri goriva, što je 0,44 kuna u bruto iznosu te
  • EURODIESEL PLAVI na 0,15 kuna neto po preuzetoj litri goriva, što je 0,19 kuna u bruto iznosu.

 

Za proizvode premium kvalitete (EUROSUPER 95 CLASS PLUS, EUROSUPER 100 CLASS PLUS, EURODIESEL CLASS PLUS), primijenit će se popusti sukladno važećim ugovorima, a uzimajući u obzir ukupne količine preuzetih goriva putem INA kartice.

 

Navedena privremena mjera stupa na snagu 1. travnja 2022. godine, te će biti na snazi do ponovnog slobodnog formiranja maloprodajne cijene.