Iskoristite prigodu i prezentirajte svoje proizvode i usluge u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore na 11. Međunarodnom sajmu poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO u Gračanici 2022!

Hrvatska obrtnička komora organizira i s 50% troškova, standardno uređenog izložbenog prostora, sufinancira kolektivan nastup članova HOK-a na 11. Međunarodnom sajmu poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO u Gračanici 2022., koji će biti održan od 17. do 20. svibnja 2022. godine.

Međunarodni sajam u Gračanici jedna je od najvažnijih sajamskih izložbi u Bosni i Hercegovini s preko 350 izlagača iz 10 država svijeta, a procijenjena sajamska posjeta je oko 30.000 posjetitelja, od čega oko 80% specijaliziranih posjetitelja – tvrtki i obrta.

Profil sajma Grapos Expo 2022. obuhvatit će sljedeće djelatnosti: obradu metala i proizvodnju proizvoda od metala, preradu drva, proizvodnju ambalaže od drva i plastike, preradu plastičnih masa, preradu gume, sektor građevinarstva, proizvodnju opreme za poljoprivredu, šumarstvo, hidrauliku i pneumatiku, izložbu starih i umjetničkih zanata, IT sektor, međunarodne izložbe u organizaciji obrtničkih i gospodarskih komora s prezentacijom svojih programskih aktivnosti i članova, uz održavanje velikog broja okruglih stolova, prezentacija i poslovnih susreta na samome sajmu.

U nastavku dajemo pregled osnovnih pokazatelja sajma te informacije i uvjete nastupa u 2022. godini:

Naziv sajma:  11. Međunarodni sajam poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO 2022.

Adresa sajma: Poslovna zona Fering, 75324 Gračanica, Bosna i Hercegovina

Termin održavanja: 17.-20. 5. 2022.

Broj očekivanih izlagača na sajmu 2022.: preko 350 izlagača iz 10 država

Broj očekivanih posjetioca sajma 2022.: oko 30.000 posjetioca sajma

Izložbeni prostor sajma čine: 6.500 m2 zatvorenog i oko 4.500 m2 otvorenog izložbenog prostora.

Cijena izlagačkog prostora, uz logistiku nastupa po principu “ključ u ruke”, uz sufinanciranje HOK-a za članove HOK-a od 50% iznosi 72,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno ukupno za platiti 90,00 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora (plativo u HRK).

Puna cijena izlaganja po principu „ključ u ruke” standardno uređenog izložbenog prostora, za poduzetnike koji nisu članovi HOK-a, iznosi 144,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno ukupno za platiti 180,00 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora (plativo u HRK).

Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2.

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu «ključ u ruke».

Svaki izlagač priprema svoju prezentaciju, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama izložbenog prostora te dobiva: dva natpisa na štandu, reprezentaciju i dežurstvo na štandu, najavu nastupa, transport eksponata, relacija Zagreb – Gračanica – Zagreb i postavu na štandu, kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.

Napominjemo da je izlagački prostor HOK-a ograničen i da treba reagirati prijavom što prije, kako bi prijavljenim izlagačima stručna služba HOK-a mogla osigurati izložbeni prostor i kvalitetno pripremiti nastup na sajmu u Gračanici.

Prilikom prijave nastupa izlagači trebaju dostaviti:

  1. prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj,
  2. podatke o robi koja se šalje na sajam,
  3. izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koju je naveo u obrascu “Podaci o robi koja će biti izložena na sajmu”.

ROK PRIJAVE NASTUPA:  15. 4. 2022. ili do popune izložbenog prostora

Dostava prijavnog materijala – u Hrvatsku obrtničku komoru, Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb,  putem telefaksa: 01/48 46 610 ili putem elektroničke pošte: drazen.horvat@hok.hr

Osiguranje robe/eksponata: izlagačka roba nije osigurana, a ako izlagač ima robu vreće vrijednosti istu treba osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.

Otprema robe: izlagač će biti pravovremeno obaviješteni o predaji robe u skladište te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.

Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti ako imaju dugovanja prema komorskom sustavu, odnosno nemaju pravo sufinanciranja nastupa od strane HOK-a.

Za dodatne informacije zainteresirani obrtnici i poduzetnici mogu se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru na brojeve telefona: 01/48 06 650, Dražen Horvat, e-mail: drazen.horvat@hok.hr .

Iskoristite prigodu i prezentirajte svoje proizvode i usluge na tržištu Bosne i Hercegovine putem prezentacije na sajmu u Gračanici u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke Komore!

Posebno pozivamo izlagače koji se žele prezentirati prvi puta na ovom važnom sajmu da iskoriste sufinanciranje i pogodnosti nastupa u organizaciji HOK-a!

Na dnu stranice možete pronaći:

– prijavne materijale i uvjete nastupa na 11. Međunarodnom sajmu poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO u Gračanici  2022.

– Privolu za korištenje podataka prijavljenih izlagača za potrebe pripreme nastupa na 11. Međunarodnom sajmu poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO u Gračanici  2022.

Prijava izlaganja za 11 Međunarodni sajam poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO u Gračanici 2022- članovi HOK-a_0.doc

Prijava izlaganja za 11 Međunarodni sajam poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO u Gračanici 2022_poduzetnici koji nisu članovi HOK-a.doc