JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORA ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI ZA 2023. GODINU – PROIZVODNE I NEPROIZVODNE DJELATNOSTI

Temeljem Javnog natječaja za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti za 2023. godinu – proizvodne i neproizvodne djelatnosti (u daljnjem tekstu: Natječaj), Pravilnika o općim uvjetima dodjele donacija, subvencija i pomoći iz Proračuna Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 14/18, 23/18, 41/18, 14/19, 43/19, 15/20, 23/20, 43/20, 53/21, 7/22, 47/22 i 8/23 – pročišćeni tekst, dalje u tekstu: Pravilnik) i Programa poticanja razvoja gospodarstva Zagrebačke županije za 2023. godinu („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 48/22, dalje u tekstu: Program).

Prihvatljivi prijavitelji su trgovačka društva, ustanove, zadruge i obrti. Poduzetnici koji su registrirani kao samostalna djelatnost, kućna radinost i drugi oblici nisu prihvatljivi prijavitelji temeljem Natječaja.

Projekt se odnosi na jednu od prihvatljivih djelatnosti

U smislu Natječaja smatrat će se da se projekt odnosi na onu djelatnost koja će se obavljati opremom za koju je zatraženo sufinanciranje.

Ako se nabavlja informatička oprema i programi, projekt se odnosi na onu djelatnost koja se obavlja ili je podržana tom opremom i programima.

Na primjer:

  • Računovodstveni ured koji nabavlja računovodstvene programe kao djelatnost projekta upisuje računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti;
  • Arhitektonski ured kao djelatnost projekta navodi arhitektonske djelatnosti, bilo da nabavlja specijalizirani arhitektonski softver, ili računovodstveni program za vlastite potrebe.

Minimalni iznos ukupnih prihvatljivih troškova

Iznos prihvatljivih troškova projekta ne smije biti niži od minimalnog iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta navedenog u odredbama za pojedinu vrstu potpore:

– 7.000,00 EUR za mikro subjekte i 20.000,00 EUR za ostale prijavitelje za kapitalnu pomoć za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u proizvodne djelatnosti

– 5.000,00 EUR za kapitalnu pomoć za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u neproizvodne djelatnosti

Rok za dostavu prijave

Prijave se dostavljaju do 12. svibnja 2023. godine.

Više o natječaju pročitajte ovdje.