Javni poziv „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2020. godinu

Predmet

Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2020. godinu  Otvoreni javni poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva  (gospodarstvo.gov.hr).

Zaprimanje prijava

Prijave se zaprimaju od 27.10. do 30.11.2020. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

Financijska alokacija Poziva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Otvorenog javnog poziva je 77.490.000,00 kuna, od čega je: – iznos sredstava iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. 65.866.500,00 kuna (85%) – iznos nacionalnih sredstava 11.623.500,00 kuna (15%).

Korisnici

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je učenicima srednjih škola koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za zanimanja iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08) .

Namjena

Sufinanciranje troškova školovanja učenicima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja iz sustava vezanih obrta koja se izvode po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO).

Iznos, intenzitet potpore i način isplate

Iznos potpore je 18.000,00 kuna za školsku godinu 2020./2021. (rujan 2020. godine – kolovoz 2021. godine).

Intenzitet potpore je 100% te se sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima u dva obroka:  – I. razdoblje: rujan 2020. godine – veljača 2021. godine, isplata u I. kvartalu 2021. godine, – II. razdoblje: ožujak 2021. – kolovoz 2021. godine, isplata u II. kvartalu 2021. godine.

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju prihvatljivih aktivnosti.  Informacije o statusu raspoloživih sredstava objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva  (gospodarstvo.gov.hr).

Način podnošenja prijave za dodjelu bespovratne potpore

Cjeloviti tekst Projekta i popratna dokumentacija sastavni je dio ovog Otvorenog javnog poziva i raspoloživa je na mrežnim stranicama Ministarstva (gospodarstvo.gov.hr).

Prijava za dodjelu bespovratne potpore podnosi se putem pripadajućeg Prijavnog obrasca.  Uz ispunjeni Prijavni obrazac obavezno se prilaže propisana dokumentacija.

Postupak odobravanja potpore

Sredstva se odobravaju Podnositeljima prijave koji udovoljavaju administrativnim uvjetima za dodjelu potpore sukladno ostvarenim bodovima do konačne raspodjele ukupnog iznosa raspoloživih proračunskih sredstava namijenjenih za ovaj Projekt.

Ministarstvo će na svojim mrežnim stranicama (gospodarstvo.gov.hr) objaviti zatvaranje Otvorenog javnog poziva po iskorištenju sredstava.

IZVOR: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja