Zakonska regulativa iz područja sanitarne inspekcije za ugostiteljske objekte vrste caffe bar

Dana 10. svibnja 2016. s početkom u 13,00 sati u Udruženju obrtnika Zaprešić održalo se predavanje pod nazivom „ZAKONSKA REGULATIVA IZ PODRUČJA SANITARNE INSPEKCIJE ZA UGOSTITELJSKE OBJEKTE VRSTE CAFFE BAR“.

Prezentaciju je održala Helena Penezić, dipl. san. ing., viša sanitarna inspektorica Ispostave Zaprešić . Osnovni cilj predavanja bio je upoznati sudionike sa zakonskim propisima u ovlasti sanitarnog nadzora te dati osnovne smjernice za vođenje potrebne dokumentacije. Pored toga ukazala je na potrebu i obvezu svih sudionika skupa da svojim sudjelovanjem doprinesu da zajedničkim nastojanjima unaprede i očuvaju zdravlja zajednice uzrokovanih fizikalnim, kemijskim i mikrobiološkim agensima vezanim za nepravilno manipuliranje hranom.

Posebnu interesantnost prezentaciji doprinijelo je to što Inspektorica popisala sve Zakone koji se caffe barovi trebaju pridržavati u svom radu bez obzira da li se oni odnose na rad sanitarne inspekcije ili Zaštitu na radu, Zakon o radu kao i druge Zakone kojih se treba pridržavati pri kontroli inspekcije te posebno obveznu dokumentaciju koju trebaju imati u objektu prilikom kontrole od Rješenja o registraciji do plana provođenja mjera deratizacije.