Porezni tretman donacija za humanitarne potrebe

Ukoliko poduzetnici izvršavaju donaciju uplatom novčanih sredstava, poduzetnicima će se iznos doniranih sredstava priznati kao rashod (umanjenje osnovice za plaćanje poreza na dohodak i poreza na dobit ) do visine 2% prihoda (primitaka) ostvarenih u prethodnoj godini.

Novčana sredstva koje poduzetnici doniraju ne podliježu obavezi obračuna PDV-a, s obzirom da se ne očekuje nikakva protuusluga za donirana sredstva.

Ukoliko se donacija izvršava isporukom dobara, poduzetnici su obvezatni na tako donirana dobra platiti PDV. Međutim, i kod ovih donacija za iznos izvršene donacije priznaje se rashod (umanjenje osnovice za plaćanje poreza na dohodak i poreza na dobit ) do visine 2% ostvarenih prihoda (primitaka) u prethodnoj godini.

Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost koji je objavljen u Narodnim novinama 130/2015 omogućeno je doniranje hrane bez plaćanja PDV-a. U te neoporezive isporuke dobara mogu se uključiti samo one koje vrijede najviše 2 % od darovateljevih prihoda odnosno primitaka prethodne godine.

Porezna uprava, Središnji ured objavila je službeno mišljenje Kl.: 410-01/14-01/1319 od 22. svibnja 2014. u kojem se navodi da potpore koje isplaćuju poslodavci svojim radnicima u svrhu uklanjanja i ublažavanja posljedica elementarne nepogode većeg opsega, odnosno katastrofe koju je proglasila Vlada Republike Hrvatske ne smatraju se dohotkom i ne podliježu obračunu i uplati poreza na dohodak.

Uvjet za to je da poslodavci u svojim evidencijama osiguraju podatke o radnicima kojima su isplatili potporu za štetu pretrpljenu od elementarne nepogode, odnosno katastrofe, kao i datumu isplate i isplaćenom iznosu, budući da u trenutku isplate nisu raspoloživi podaci o konačnoj procjeni štete sukladno Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda donesenoj na temelju članka 26. Zakona. Također, uvjet je i da su poslodavci omogućili potpore na transparentan način svim radnicima koji su pretrpjeli štetu.