Poziv na dodatne besplatne on line edukacije za III. mirovinski stup

Poštovani/e,

nastavno na brojne upite obrtnika koji nisu bili u mogućnosti prisustvovati on-line seminaru kojega je 25. studenoga 2021. godine u organizaciji Hrvatske obrtničke komore održala ovlaštena financijska savjetnica dipl.ing. Biljana Liović, obavještavamo Vas da će se održati dodatni besplatni on-line seminari u sljedećim terminima:

 SUBOTA

04.12. u 15 h

11.12. u 15 h

 UTORAK:

21.12 u 17 h

28.12. u 17 h

Seminari će se održati preko preko Zooma:

ID: 499 132 4494

Password: aB7wv0

Za sve informacije o održavanju seminara i učlanjenju u III. mirovinski stup, ljubazno molimo obratiti se gđi. Liović na kontakte:

E-mail: biljana.liovic@mirovinaplus.hr

Mob: 00385 (0)91 8930 917