Poziv poreznim obveznicima na dobrovoljni ispravak poreznih prijava

Putem međunarodne razmjene informacija na području oporezivanja, Porezna uprava je zaprimila podatke o hrvatskim poreznim obveznicima koji posluju s društvima iz drugih država članica i trećih zemalja preko Internetskih platformi koje će detaljno analizirati i usporediti s podacima u informacijskom sustavu Porezne uprave, a radi utvrđivanja jesu li ispravno prijavljene porezne obveze.

Radi dobrovoljnog ispravljanja poreznih prijava svi porezni obveznici se mogu javiti u nadležne ispostave Porezne uprave putem preporučenih kanala ( ePorezne, a u slučaju potrebe za izravnim kontaktom sa službenikom Porezne uprave poduzetnici se upućuju na korištenje telefonskih brojeva objavljenih na Internet stranici Porezne uprave). Porezna uprava osigurat će nesmetanu komunikaciju svim navedenim kanalima kako bi poduzetnici i građani ostvarivali svoja prava i ispunili obveze bez potrebe izravnog dolaska u prostorije Porezne uprave.

Podsjećamo da je 13. veljače 2020. godine na Internet stranicama Porezne uprave objavljen poziv poreznim obveznicima na dobrovoljni ispravak poreznih prijava koji u cijelosti ponavljamo:

Porezna uprava poziva sve porezne obveznike da prijavljuju, obračunavaju i plaćaju propisane porezne obveze sukladno zakonima kojima se regulira određena vrsta poreza odnosno doprinosa, te da kroz pristup „dobrovoljnog ispravka prijava“ sami prijave ili isprave uočene greške.

Podsjećamo vas da ste, ukoliko želite surađivati s poreznim obveznicima iz EU (putničke agencije, platforme za oglašavanje, platforme za pružanje usluga i sl.), dužni 15 dana prije početka primanja usluge zatražiti PDV identifikacijski broj.

Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a (Obrazac P-PDV) radi dodjele PDV identifikacijskog broja podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

Samom dodjelom PDV identifikacijskog broja, rezident – porezni obveznik Republike Hrvatske (iznajmljivač, dostavljač, prijevoznik i sl.)  ne upisuje se u registar obveznika PDV-a.

Porezni obveznik iz EU na obavljenu uslugu neće obračunati PDV već to mora učiniti rezident – porezni obveznik Republike Hrvatske (iznajmljivač, dostavljač, prijevoznik i sl.).

Ukoliko poslujete isključivo s poreznim obveznicima iz trećih zemalja (izvan EU) niste u obvezi zatražiti PDV identifikacijski broj, ali na primljenu uslugu morate obračunati i platiti hrvatski PDV.

Porezni obveznici iz Republike Hrvatske koji surađuju s poreznim obveznicima iz EU predaju elektroničkim putem obrazac PDV i obrazac PDV-S, dok porezni obveznici koji surađuju isključivo s poreznim obveznicima iz trećih zemalja obrazac PDV mogu podnijeti u papirnatom obliku te ne podnose obrazac PDV-S.

Na primljenu uslugu potrebno je obračunati hrvatski PDV po stopi od 25%. Obrazac PDV  i Obrazac PDV-S treba podnijeti samo za obračunska razdoblja u kojima je usluga primljena. Obrasci s nulom se ne podnose. Rok za podnošenje obrazaca je do 20. dana  u tekućem mjesecu za prethodni mjesec dok je obveza plaćanja PDV-a do zadnjeg dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec (npr. do kraja veljače za siječanj).

 

Primanje usluga od poreznih obveznika iz drugih država članica Europske unije

 

 

Primanje usluga od poreznih obveznika iz trećih zemalja

 

 

Primanje usluga od poreznih obveznika iz drugih država članica Europske unije i iz trećih zemalja

 

Obračunati i platiti hrvatski PDV na primljenu uslugu

 

Obračunati i platiti hrvatski PDV na primljenu uslugu

 

Obračunati i platiti hrvatski PDV na primljenu uslugu

 

Obveza PDV identifikacijskog broja

 

Nema obveze PDV identifikacijskog broja

 

Obveza PDV identifikacijskog broja

 

 

Predati PDV i PDV-S obrasce

 

 

 

Predati PDV obrasce

Ne predaje se PDV-S

 

 

Predati PDV i PDV-S obrasce (u ovom slučaju u obrascu PDV-S iskazuje se samo usluga koju su obavili porezni obveznici iz država članica EU)

 

Upute za plaćanje PDV-a:

Iznos obračunatog PDV-a se uplaćuje u državni proračun. IBAN primatelja: HR1210010051863000160

MODEL: HR68              Poziv na broj primatelja: 1201-OIB

Napominjemo da će Porezna uprava u svim postupcima uz ispravnost obračunavanja PDV-a provjeravati i ispravnost obračunavanja i plaćanja ostalih javnih davanja (dobit, dohodak, doprinosi …).