Predavanje o Hamag Bicro programima

Poštovani obrtnici,

Udruženje obrtnika Zaprešić organizira predavanje o Hamag Bicro programima (ESIF zajmovima i ESIF jamstvima) za obrtnike.

Radionica će se održati u četvrtak, 04.11.2021. u 18:00 sati u Udruženju obrtnika Zaprešić.

Predavač: Željko Tuličić, mag.oec.univ.spec.oec., savjetnik za projektno financiranje

Cilj predavanja je obrtnicima predstaviti ESIF financijske instrumente koje provodi agencija HAMAG-BICRO u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.:

Program ESIF Mikro zajmovi dijele se na programe mikro investicijskih zajmova i mikro zajmova za obrtna sredstva i program je namijenjen mikro i malim poduzetnicima.
Program ESIF Malih zajmova namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima.
Program Covid-19 zajam za obrtna sredstva, kao mjera pomoći gospodarstvu uslijed epidemije korona virusa, namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima.
Program ESIF jamstva HAMAG-BICRO-a su instrument osiguranja poduzetničke investicije. Izdaju se za osiguranje dijela glavnice kredita kojeg izdaju poslovne banke ili HBOR.

Nadalje, naglasak radionice biti će ponajviše na trenutno otvorenom/aktivnom ESIF Mikro zajmu.

  1. ESIF MIKRO INVESTICIJSKI ZAJAM

CILJ PROGRAMA:

kreditiranje mikro i malih subjekata gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja u svrhu:
osnivanja obrta i trgovačkih društava;
modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja;
samozapošljavanja;
zadržavanja postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:
postojeći subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva, obrti) i fizičke osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za zajam nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt već planiraju osnovati isti.

IZNOS KREDITA:
najviši iznos mikro investicijskog zajma u kunskoj protuvrijednosti 25.000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva.

NAMJENA:
kreditiranje OSNOVNIH SREDSTAVA (MATERIJALNA IMOVINA: osnivačka ulaganja; zemljište, građevinski objekti; oprema i uređaji i NEMATERIJALNA IMOVINA: razvoj proizvoda ili usluga, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize);
kreditiranje TRAJNIH OBRTNIH SREDSTAVA (30% iznosa zajma).

ROK OTPLATE:
1-5 god.

POČEK: do 12 mjeseci.

KAMATNA STOPA:
0,1% – 0,25% – 0,5% (ovisno o indeksu razvijenosti lokacije)

INSTRUMENT OSIGURANJA:
zadužnica

Molimo sve zainteresirane obrtnike da se prijave najkasnije do 03.11.2021. godine isključivo na mail: uo.zapresic@hok.hr