Primjena opće uredbe o zaštiti podataka

Seminar: Primjena opće uredbe o zaštiti podataka, 8. svibnja 2018. u 17.00 sati – Udruženje obrtnika Zaprešić

Seminar je namijenjen svim obrtnicima koji na osnovi propisa ili vlastite odluke temeljem propisa, prikupljaju i obrađuju osobne podatke fizičkih osoba (voditelji obrade).
Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95746/EZ (Opća uredba i zaštiti podataka), stupila je na snagu, a primjenjuje se izravno u državama članicama EU od 25. svibnja 2018. To znači da za njenu provedbu nije potrebno donošenja hrvatskog zakona već ona izravno postaje dio hrvatskog pravnog sustava, pa je svi obveznici moraju primjenjivati od navedenog dana.
Uredba obvezuje sve fizičke i pravne osobe, tijela javne vlasti, agencije i druga tijela koja obrađuju osobne podatke fizičkih osoba na osnovi propisa RH ili EU odnosno koji sami određuju svhu i sredstva obrade osobnih podataka. Krug obveznika je vrlo širok pa svi takvi subjekti trebaju pravovremeno izvršiti pripremu za primjenu Uredbe.
Sve navedeni obveznici trebaju do 24. svibnja 2018. postupati temeljem još uvijek Zakona o zaštiti osobnih podataka, a od 25. svibnja 2018. izravno primjenjivati Uredbu i novi Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Predavač: Nenad Šimunec, odvjetnik u Zagrebu, suradnik RIF-a

OBAVEZNA PRIJAVA na tel.: 01/3310-339 ; 01/3310-329

ili na e-mail: udruzenje-zapresic@zg.t-com.hr