REGISTAR OBRTNIKA PROIZVOĐAČA TIPSKIH BOKSEVA ZA SPREMNIKE ZA OTPAD

Od 1. srpnja 2022.godine u Gradu Zagrebu na snagu stupa Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. Prema predmetnoj Odluci sakupljanje komunalnog otpada obavljati će se u standardiziranim spremnicima za sakupljanje miješanog komunalnog otpada, biootpada, otpadnog papira i kartona te reciklabilnog komunalnog otpada. Iste je korisnik dužan smjestiti na način da se nalaze na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge u za to predviđenim zaključanim smetlarnicima i podrumima, haustorima, ograđenim dvorištima, tipiziranim boksovima. Ukoliko korisnici nemaju mogućnost smještanja spremnika u svoje smetlarnike i na svoje čestice, isti su u mogućnosti podnijeti zahtjev za smještanje na javne površine. Korisnici koji za to dobiju odobrenje, odnosno rješenje nadležnog gradskog ureda morat će spremnike staviti u tipizirane bokseve, a postavljanje i nabavu istih sami financirati.

Grad Zagreb je izradio tipski projekt bokseva za spremnik koji je gradonačelnik Tomašević 24. svibnja predstavio javnosti. U suradnji Obrtničke komore Zagreb i Grada Zagreba plan je ustanoviti popis ili katalog obrtnika s područja grada Zagreba i Zagrebačke županije koje mogu proizvesti navedene tipske bokseve za spremnike. Popis, odnosno katalog bi se potom objavio na web stranicama s ciljem da ih građani (predstavnici stanara i upravitelji zgrada) mogu kontaktirati i lakše i brže doći do tvrtki/obrta koje su u mogućnosti proizvesti bokseve.

U prilogu Vam možete vidjeti nacrte tipskog projekta bokseva za spremnike za otpad. Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje u ovom projektu pozivamo Vas da popunite obrazac privole koji se nalazi u prilogu,  te ga  pošaljete na e-mail okz@okz.hr ili javite na telefon 01/4806 554 najkasnije do 04. srpnja 2022.godine.