Stupio na snagu Pravilnik o manje složenim radovima

Obavještavamo vas da je 5. veljače 2020. na snagu stupio Pravilnik o manje složenim radovima NN 14/2020 kojeg je donijelo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja. Pravilnikom su između ostalog propisani radovi koje vode osobe koje imaju pravo upisa ili su ostvarile upis u obrtni registar za obavljanje djelatnosti za koju se traži majstorski ispit iz područja graditeljstva ili osobe koje imaju položen majstorski ispit iz područja graditeljstva, koje te poslove obavljaju u okviru svojeg majstorskog zvanja.

Navedeni Pravilnik proizlazi iz višegodišnjeg zalaganja Hrvatske obrtničke komore da se isprave nelogičnosti iz Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje donesenog 2015. godine. Navedenim Zakonom je između ostalog bilo propisano da se za sve radove na gradilištu mora imenovati voditelja radova, s tim da voditelj radova može biti ili netko inženjerske struke ili osoba sa završenom odgovarajućom srednjom školom po programu za tehničara odgovarajuće struke i s pet godina radnog iskustva u struci i položenim stručnim ispit, odnosno obrtnik s položenim majstorskim ispitom nije mogao voditi radove.

NN 14_2020 Pravilnik o manje slozenim radovima 2020-02-05

Krajem 2018. godine donesena je Izmjena i dopuna Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje NN 118/2018 koja je omogućila da i obrtnici s položenim majstorskim ispitom mogu voditi one radove koje obavljaju u okviru svojeg majstorskog zvanja tj. za koje su položili majstorski ispit. Time je po prvi put u zakonskim propisima koji uređuju graditeljstvo majstorskom ispitu dan ovakav značaj.